Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sự tu tập rất cần đến một sức mạnh để thúc đẩy và nuôi dưỡng. Nguồn sinh lực đem đến sức mạnh cần thiết cho việc tu tập chính là lòng từ bi. Để có được lòng tư bi, người xuất gia cũng cần phải có sự thiểu dục tri túc, kiên định và cố gắng trong mọi hoàn cảnh

Để có được thời gian tu học, những vị sư phải nỗ lực rất nhiều

Họ phải làm tất cả mọi việc để có một tru xứ tu học...


Vác đất từ dưới lên núi cao


Trộn xi măng


Làm công việc của một người thợ xây


Sau giờ làm việc thì lại tĩnh tại trong sự tu tập thiền định

Dù cuộc sống đơn sơ

Nhưng ở đây luôn có sự an lạc của cuộc sống già lamNhưng để có được như vậy, các sư phải đổ mồ hơi, rơi từng giọt máu...

Họ cũng vẫn đi khất thực đúng với truyền thống của nhà Phật
An lạc, giải thoát... đó là kết quả đạt được của người tu học đúng pháp

Theo Blog Đạo Phật - Buddha Sāsana