Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khất sĩ Việt -- Phật sự Giáo đoàn

GĐ III: Lễ tưởng niệm chung thất trai tuần cố Hoà thượng Tri sự trưởng

GĐ III: Lễ tưởng niệm chung thất trai tuần cố Hoà thượng Tri sự trưởng

Để tưởng niệm đến ân đức giáo dưỡng của đức cố Hoà thượng Tri sự trưởng, vị Pháp lữ khả kính, vị Thầy của ...
Khai mạc khóa Sống chung tu học Ni giới GĐ.III lần thứ 7

Khai mạc khóa Sống chung tu học Ni giới GĐ.III lần thứ 7

Nhằm kiện toàn đời sống giới hạnh Tăng-già, cũng như củng cố các mặt về Tăng sự, Nghi lễ... của chư Ni Giáo đoàn ...
Báo cáo Phật sự của GĐ III

Báo cáo Phật sự của GĐ III

Năm 1981 GHPGVN được thành lập, song song với việc duy trì và phát huy những truyền thống tu học mang tính đặc trưng của ...
Giáo đoàn III tưởng niệm 64 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Giáo đoàn III tưởng niệm 64 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Sáng ngày 17/3/2018 (1/2/Mậu Tuất), tại Tổ đình Nam Trung – tịnh xá Ngọc Tòng (TP.Nha Trang), chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử ...