Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật học ứng dụng

Pháp Tu ''dừng Một Phút''

Pháp Tu ''dừng Một Phút''

Trong đạo Phật, việc tu hành thường bắt đầu từ những điều nho nhỏ, căn bản nhất. Việc nhỏ, nếu chúng ta không để ...
Hai mặt Đời và Đạo

Hai mặt Đời và Đạo

Sống làm sao cho cuộc đời trở nên đáng sống, có ý nghĩa, có lý tưởng, có thương yêu hiểu biết thì đó là Ðời Ðạo. ...
Nước có dậy sóng không?

Nước có dậy sóng không?

Mùa đông năm 1991, tôi ra Vũng Tàu dưỡng bệnh ở nhờ thất Thích Ca của Quan Âm Phật đài. Trước cưả thất nhìn xuống ...
Sự cúng dường cao thượng

Sự cúng dường cao thượng

Nên khi bố thí chọn ngay vị hay người chính mình trong sạch cúng dường. Ðây là nhân làm cho tâm người thí chủ chồng ...

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Đức Phật nhấn mạnh hai điểm, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy y tựa chính mình, không y tựa một ai khác. Hãy ...

"Phỉ báng" Như Lai

Thời Thế Tôn còn tại thế, trong quá trình du phương hoằng hóa, thi thoảng Ngài cũng gặp phải sự chống báng của tà kiến ...

Những việc người thông minh cần loại bỏ

Những việc người thông minh cần loại bỏ

Chúng ta không cần thiết phải lấy việc đã qua để đẩy mình vào thế khó. Con người sống phải hướng về phía trước, ...

Cắt đứt con đường ngôn ngữ

Cắt đứt con đường ngôn ngữ

Kinh có ghi lại một cuộc đối thoại giữa du sĩ khổ hạnh Vacchagotta với đức Thế Tôn, và cuộc đối thoại này rất ...

Niềm tin và trí tuệ

Niềm tin và trí tuệ

Niềm tin là chất liệu cần thiết cho sự sống. Người thiếu niềm tin chân chính sẽ sống một cuộc đời vô vị, không có ...

Tùy Hỷ Công Đức

Tùy Hỷ Công Đức

“Tùy” nghĩa là thuận theo hay theo cùng, “hỷ” là hoan hỷ, “công” là công đã lập được, “đức” là đức hạnh ...

Thông điệp Phật giáo về biến đổi khí hậu

Thông điệp Phật giáo về biến đổi khí hậu

Chúng ta đang ở vào một thời điểm quyết định, thời điểm mà sự sống còn của loài người chúng ta cũng như của các ...

Kính chuông như kính Phật

Kính chuông như kính Phật

Thiền sư Sâm Điền - Ngộ Do khi còn Sa-di nhỏ tuổi đã có thể dùng tâm thiền để thỉnh chuông, biết kính chuông như kính ...

Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân

Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân

Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề ...

Kinh Phổ Môn

Kinh Phổ Môn

"Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Đạo-nghiệp Tự-Tại, Phổ-Môn Thị-Hiện sức thần thông ...

Đức Phật dạy về duy trì gia đình hưng thịnh

Đức Phật dạy về duy trì gia đình hưng thịnh

Nhiều người nghĩ rằng, các bộ Kinh Phật chỉ hướng những vấn đề cao siêu hay tập trung tới cuộc sống của những ...

Lửa đốt không cháy, gió thổi không bay

Lửa đốt không cháy, gió thổi không bay

Cái gì đốt không cháy, gió thổi không bay, dù địa cầu có bị hủy hoại đi chăng nữa cũng không bị phân tán? Kho báu nào ...

Pháp Phật trị tâm bệnh

Pháp Phật trị tâm bệnh

Trong kinh Phật dạy pháp của Phật là những phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh có tám muôn, bốn ngàn phiền ...

Ý nghĩa an cư kiết hạ

Ý nghĩa an cư kiết hạ

Pháp chế An Cư tu học, nếu được đại chúng thực hành chí thành, đúng mức, thì đó thật là nguồn năng lực lớn lao để ...

Bốn cái thấy điên đảo

Bốn cái thấy điên đảo

Trong kinh Tưởng Điên Đảo, Vipallasa Sutta, thuộc Tăng Chi Bộ kinh IV. 149, đức Phật có nói về bốn cái thấy sai lầm, những ...

Góc nhìn cuộc sống

Góc nhìn cuộc sống

Chuyện ở đời, khi đã qua đi thì không nên hối tiếc. Dù đó là chuyện tốt hay xấu, cuối cùng cũng bất quá chỉ là một ...

Chánh niệm và cánh đồng tuổi thơ

Chánh niệm và cánh đồng tuổi thơ

Đồng bằng Bắc Bộ đang vào vụ gặt. Nhớ ngày xưa, người nông dân phải dậy từ tờ mờ sáng để gặt, mang theo lỉnh ...

Vua Ưu Điền với Pháp ly dục

Vua Ưu Điền với Pháp ly dục

Khi Phật còn tại thế, có một nước tên là Câu Lâm, vua nước ấy hiệu là Ưu Ðiền. Trong nước có ông triệu phú tên là ...

Như không có gì để mất

Như không có gì để mất

Khi còn trẻ, tôi nghèo - nhưng rộng rãi. Tôi trọ chung với nhiều người trong một căn nhà cũ, ngủ ngoài hiên, và không sở ...

Mười đặc điểm của Phật Giáo

Mười đặc điểm của Phật Giáo

Phật giáo như ánh sáng mặt trời mà nhìn ánh sáng ấy, chúng ta chỉ có cặp mắt nhỏ hẹp. Tuy nhiên một là tất cả, chúng ...

Chuyển hóa nghiệp thức

Chuyển hóa nghiệp thức

Đức Phật dạy khi con người chết, thân xác tứ đại bị tan hoại, nhưng trong ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ...

Ý Nghĩa Thần Chú Đại Bi

Ý Nghĩa Thần Chú Đại Bi

Thời Phật còn tại thế, ở núi Bồ đà lặc ca, tại đạo tràng Bảo trang ghiêm cùng hàng tam thừa bát bộ và chư thần vân ...

Chú Lăng Nghiêm

Chú Lăng Nghiêm

Nguồn gốc của chú Lăng Nghiêm Chú Lăng Nghiêm (tiếng phạn: Shurangama Mantra) là một thần chú dài và lâu đời của Phật ...

Ôn Dịch Corona Virus

Ôn Dịch Corona Virus

Ratana Sutta (Kinh Châu Báu)[1] là bài kinh rất phổ thông trong các quốc độ theo truyền thống Phật giáo Theravada và hầu như ...

Kinh bảy điều nên biết

Kinh bảy điều nên biết

Này các đệ tử, bất cứ người nào có bảy điều nên biết sẽ được hạnh phúc, thành tựu sự nghiệp, hoan hỷ, an lạc ...

Tu cùng không tu

Tu cùng không tu

Giảng về việc tu hành hay không tu hành, đều là lời trống không. Chúng ta nếu hiểu rõ thấu triệt chính mình có một phần ...

Kinh chuyển hóa nghiệp chướng

Kinh chuyển hóa nghiệp chướng

Vòng Hoa Tay Người đề nghị Thế Tôn: “Này ông Sa-môn, xin hãy dừng lại!” Đức Phật trả lời: “Hỡi này anh bạn, ta ...

Tín Tâm Minh

Tín Tâm Minh

Ôi! Đạo rộng lớn thênh thang thế ấy mà không có chỗ vào! Rộng lớn thênh thang thế ấy mà đường tơ chẳng lọt! Tại ...

Lama Zopa Rinpoche giảng về Lợi Ích Phật Dược Sư

Lama Zopa Rinpoche giảng về Lợi Ích Phật Dược Sư

Bất cứ là ai, hễ nghe được danh hiệu của đức Phật Dược Sư là không sinh vào ác đạo. Ðó là tác dụng của hồng danh ...