Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sản phẩm trưng bày do Ban Nghiên Cứu lên ý tưởng và thực hiện, được trưng Tại Tịnh Xá Ngọc Đạt - Đăknông

Ban NCDSVH Phật Giáo
https://www.facebook.com/BNCDSVHPG