Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng ngày 1/7/2022, (nhằm ngày 14/5 Quý Mão), chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tron g địa bàn tỉnh Đắk Nông đã câu hội trở về Tịnh xá Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa) để tham dự lễ bố tát định kỳ nhân mùa An cư Kiết hạ PL. 2567 theo đúng quy định của luật Phật.

Mở đầu buổi lễ Bố tát chư Tôn đức đã thực hiện nghi thức dâng hương cúng dường, đảnh lễ Tam bảo dưới sự chứng minh của HT. Giác Hạnh - Chứng minh đạo tràng An cư, trụ trì Tịnh xá Ngọc Thiền (Gia Nghĩa), chư Tôn đức Tăng đã cùng nhau ôn lại giới pháp của Đức Phật trong không khí trang nghiêm thanh tịnh tại chánh điện Tịnh xá Ngọc Đạt.


TT. Minh Thông đã trùng tuyên giới luật giữa đại chúng, cùng nhau nương pháp giới để tăng trưởng, tấn tu đạo nghiệp, duy trì mạng mạch Phật pháp.
Hàng tháng vào ngày 14 và 29 âm lịch chư Tăng Hệ phái Khất sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tổ chức Bố-tát nhằm tạo sự đoàn kết, hòa hợp trong Tăng đoàn theo truyền thống Phật Tăng xưa.
Nhân ngày Bố-tát tụng giới lần này Cơ sở Thiện nguyện Từ Tâm Gia Lai dưới sự hướng dẫn của Phật tử Ngọc Long trở về thiết lễ cúng dường Trai Tăng nhân ngày bố-tát, dâng lời tác bạch cúng dường, và phẩm vật dâng mười phương chư Phật và chư Tôn đức Tăng về an cư kiết hạ nơi đây.

TT. Giác Nhường - trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt đã thay lời chư Tôn đức chứng minh công đức của quý Phật tử đã phát tâm hộ trì Phật pháp nhân mùa An cư để chư Tăng yên tâm tu học và có bài pháp thoại ngắn gửi đến toàn thể đạo tràng Phật tử. 
Tin,ảnh: Vườn Tâm