Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Nhân mùa an cư kiết hạ (ACKH) PL.2568 - DL.2024, TT.Giác Nhường - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Trưởng BTS TP.Gia Nghĩa, Phó Thư ký HPKS; Hoá chủ Hạ trường Tịnh xá Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), đã có thời pháp thoại sách tấn hành giả an cư nơi TX.Ngọc Đạt.
 

Được biết, đây là mùa an cư thứ 5 TX.Ngọc Đạt được chọn là một trong 4 điểm trường hạ của chư Tăng tỉnh Đắk Nông và là nơi sinh hoạt, tu học suốt 3 tháng an cư dành cho chư Tăng HPKS trong toàn tỉnh. Theo đó, trường hạ TX.Ngọc Đạt được đặt dưới sự chứng minh của HT.Giác Hạnh - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Thiền chủ hạ trường. 

Chương trình tu học trong mùa  ACKH PL.2568 tại TX.Ngọc Đạt do TT.Giác Nhường, ĐĐ.Minh Trí và ĐĐ.Giác Kỉnh chủ trì đảm trách. Bên cạnh các môn học Kinh Luật, chư Tôn đức cũng trực tiếp điều phối, hướng dẫn nếp sống thiền môn của người Khất sĩ đến hành giả an cư. Ngoài ra, trường hạ còn cung thỉnh chư Tôn đức Thường trực BTS thăm và sách tấn Tăng chúng trong mùa An cư này.

TT.Giác Nhường chia sẻ: “ACKH là khoảng thời gian hết sức quý báu để mỗi hành giả tịnh hóa bước vân du, sống chung tu học như Tổ sư đã chỉ dạy, thúc liễm thân tâm, tấn tu Tam vô lậu học, trau dồi Kinh - Luật - Luận, giới đức, oai nghi, làm tiền đề vững chắc cho đời sống tu tập về lâu dài. Có thể nói, sự tu tập miên mật của hành giả suốt 3 tháng an cư sẽ góp phần tạo nên nguồn năng lực lớn lao để củng cố tinh thần hòa hợp thanh tịnh của Tăng-già, trưởng dưỡng tâm Bồ-đề kiên cố, giúp cho sự nghiệp nhiếp hóa chúng sinh thành tựu viên mãn”.

 

Một số hình ảnh tại buổi giảng: