Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Kính Lễ Quán Thế Âm Bồ Tát

Video clip do Ban Nghiên Cứu Di Sản Văn Hoá Phật Giáo thực hiện