Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khất sĩ Việt -- Chơn lý Tổ sư

Phật Giáo Khất Sĩ

Phật Giáo Khất Sĩ

Trước sự xâm lăng của Pháp, trước chính sách hà khắc của thực dân, trước một hoàn cảnh xã hội bất công và bóc ...
Hạt giống Tâm Bồ Đề

Hạt giống Tâm Bồ Đề

Trong tiến trình tu tập, trau dồi tam nghiệp thanh tịnh thì người tu sẽ tích lũy được hột giống tâm bồ đề, nếu chưa ...
“Tu tập, giữ gìn Giới Đức” chính là cách phát huy tinh thần của Tổ thầy

“Tu tập, giữ gìn Giới Đức” chính là cách phát huy tinh thần của Tổ thầy

Mỗi năm nếu Tăng Ni chịu khó tham gia một khóa an cư kiết hạ và 03 khoá tu truyền thống, tôi nghĩ đạo lực sẽ được ...
Tinh thần Bồ Tát Đạo của Tổ Sư Minh Đăng Quang

Tinh thần Bồ Tát Đạo của Tổ Sư Minh Đăng Quang

Trong Chơn lý, Tổ sư giải thích: “Đạo Phật không phải là học Phật hay Phật pháp. Vì Phật pháp là giáo lý giác ngộ ...

Lược sử Tổ sư Minh Đăng Quang

Lược sử Tổ sư Minh Đăng Quang

Nhờ tinh thần truyền thừa Chính pháp và hoằng hoá độ sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang mà hiện thời trên đất nước Việt ...

Hệ phái Khất sĩ: Quá trình phát triển và những đóng góp

Hệ phái Khất sĩ: Quá trình phát triển và những đóng góp

Hệ phái Khất sĩ ngày nay đã mở rộng từ trong nước đến ngoài nước; hiện nay trong nước có 1395 Tăng, 1863 Ni, 550 tịnh ...

Quá trình truyền bá đạo Phật Khất sĩ Việt Nam

Quá trình truyền bá đạo Phật Khất sĩ Việt Nam

Phật giáo Khất Sĩ đã nhanh chóng phát triển khắp hai miền Nam và Trung trong ba thập niên 1940 - 1970. Từ thập niên 1980 đến ...

Tổ sư Minh Đăng Quang cùng những đặc trưng tu tập của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam

Tổ sư Minh Đăng Quang cùng những đặc trưng tu tập của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam

Tư tưởng chủ đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang không ngoài Tam vô lậu học làm nơi y cứ tu hành. Ngày nay do vì cách Phật, xa ...

Tổ sư Minh Đăng Quang với tâm nguyện “Nối truyền Thích ca Chánh pháp”

Tổ sư Minh Đăng Quang với tâm nguyện “Nối truyền Thích ca Chánh pháp”

Tổ sư Minh Đăng Quang đã có cái nhìn về hai hệ phái Bắc truyền, Nam truyền và các đạo giáo mới, cộng với yếu tố ...

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang: Từ sự giác ngộ tự thân đến xây dựng hội chúng giác ngộ

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang: Từ sự giác ngộ tự thân đến xây dựng hội chúng giác ngộ

Tổ sư Minh Đăng Quang truyền dạy triết lý sống gần gũi với dân trí và văn hóa thuần Việt, nhất là Nam bộ thời bấy ...

Căn cốt của hệ phái Khất sĩ và yêu cầu của từng thời đại khác nhau

Căn cốt của hệ phái Khất sĩ và yêu cầu của từng thời đại khác nhau

Tóm tắt: Như một dạng “ôn cố tri tân” nhân sự kiện trọng đại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tròn 40 tuổi, bài viết ...

Ân – Đức Tổ như vầng nguyệt sáng soi

Ân – Đức Tổ như vầng nguyệt sáng soi

Hệ phái Khất sĩ chúng ta với phương châm: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp – Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. Trong đó, ...

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang và Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang và Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam

Thập niên 1940, một tông phái Phật giáo mới ra đời, có tên là Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam. Phật giáo Khất sĩ chủ ...

Quá trình hình thành phát triển của đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam

Quá trình hình thành phát triển của đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam được hình thành và lần lượt phát triển với chí nguyện nối ruyền Thích Ca chánh pháp

Kinh Diệt lòng ham muốn

Kinh Diệt lòng ham muốn

1 – Người nào trong lòng chứa đầy những sự ham muốn, làm các việc cho được danh vọng với đời, thì khác nào mùi ...

Tưởng Niệm đức Giáo Tổ Minh Đăng Quang

Tưởng Niệm đức Giáo Tổ Minh Đăng Quang

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM ĐỨC GIÁO TỔ MINH ĐĂNG QUANG VẮNG BÓNG (1954-2009) Nhân sắp đến ngày mùng 01 tháng 02 âl là lễ ...

Thiền tập của Hệ phái Khất Sĩ ngày nay

Thiền tập của Hệ phái Khất Sĩ ngày nay

Thiền là pháp môn tu tập chủ yếu của hệ phái Khất sĩ. Tổ sư Minh Đăng Quang nhờ thiền tập mà thành tựu được đạo ...

ĐẠO TỪ - Nội san Khất Sĩ ra mắt số đầu tiên

ĐẠO TỪ - Nội san Khất Sĩ ra mắt số đầu tiên

ĐẠO TỪ của HT. Pháp chủ Thích Giác Nhiên, Pháp chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới nhân dịp Nội san Khất sĩ ra ...

Phật giáo Khất sĩ Kiên Giang với vấn đề giáo dục và an sinh xã hội

Phật giáo Khất sĩ Kiên Giang với vấn đề giáo dục và an sinh xã hội

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam trên hai ngàn năm qua và đã thấm sâu vào lòng dân tộc Việt Nam. Đến gần giữa thế kỷ hai ...

Tổ sư Minh Đăng Quang - Danh tăng Việt Nam thế kỷ XX

Tổ sư Minh Đăng Quang - Danh tăng Việt Nam thế kỷ XX

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX - TẬP I Thích Đồng Bổn Chủ biên ...

Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện Nối truyền Thích Ca chánh pháp

Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện Nối truyền Thích Ca chánh pháp

. VÀI NÉT VỀ TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG Tổ sư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Huờn, sinh năm 1923, tại làng ...

Sợi chỉ Chơn lý nhiệm mầu

Sợi chỉ Chơn lý nhiệm mầu

Mở đầu buổi Tọa đàm Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, một chương trình trong chuỗi các sự kiện diễn ra trong Đại lễ ...