Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Di sản Văn hóa Phật giáo -- Công trình Nghiên cứu DSVHPG

Ý Nghĩa Chú Đại Bi

Ý Nghĩa Chú Đại Bi

Kính Lễ Quán Thế Âm Bồ Tát
KINH PHỔ MÔN - Truyền thống sơn môn miền Bắc

KINH PHỔ MÔN - Truyền thống sơn môn miền Bắc

Giọng tụng Ni sư Đàm Huề - Khánh Hòa Tự - Tỉnh Hà Nam, theo truyền thống sơn môn miền Bắc
TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG - 
Kính Mừng Phật Đản

TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG - Kính Mừng Phật Đản

Sản phẩm trưng bày do Ban Nghiên Cứu lên ý tưởng và thực hiện, được trưng Tại Tịnh Xá Ngọc Đạt - Đăknông
Tôn giả Mục Kiền Liên, Sự tích Lễ Vu Lan

Tôn giả Mục Kiền Liên, Sự tích Lễ Vu Lan

Mục Kiền Liên Bồ Tát (568 – 484 TCN) sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc giai cấp Bà La Môn nước Magadha Ấn Độ ...