Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Di sản Văn hóa Phật giáo -- Công trình Nghiên cứu DSVHPG

Thiền phái Trúc Lâm – Đạo Phật của Việt Nam

Thiền phái Trúc Lâm – Đạo Phật của Việt Nam

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là sự dung hợp của ba dòng Thiền (Tì Ni Đa Lư­u Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đư­ờng) với sự ...