Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khất sĩ Việt -- Thông báo

Cáo phó Thượng tọa Thích Minh Nhơn viên tịch

Cáo phó Thượng tọa Thích Minh Nhơn viên tịch

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc, Giáo đoàn IV Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Nhơn và Môn ...
Cáo phó Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên viên tịch

Cáo phó Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên viên tịch

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Kiến Tường, Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Tháp và Môn đồ ...
Thông báo: Tổ chức phát quà từ thiện đến đồng bào dân tộc nghèo tại tỉnh Gia Lai

Thông báo: Tổ chức phát quà từ thiện đến đồng bào dân tộc nghèo tại tỉnh Gia Lai

Thực hiện lời dạy của đức Phật về hạnh nguyện phát Bồ-đề tâm, hành Bồ-tát đạo, mở rộng lòng từ bi, tình yêu ...
Cáo phó Ni trưởng Thích nữ Tĩnh Liên viên tịch

Cáo phó Ni trưởng Thích nữ Tĩnh Liên viên tịch

Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Cảnh và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Ni trưởng THÍCH NỮ TĨNH ...

Thông báo Khoá tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31

Thông báo Khoá tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31

Thực hiện lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học”; đồng thời, tiếp nối sự thành tựu ...

Thư mời cộng tác viết bài "Tập san Đuốc Sen"

Thư mời cộng tác viết bài

Tập san Đuốc Sen – Ấn phẩm của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ ra mắt độc giả số đầu tiên vào tháng 4 năm Mậu Tý 2008. ...

Thông báo tổ chức Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Thông báo tổ chức Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái! Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì, trụ xứ các Tịnh xá!

Các điểm Tự Tứ - Vu Lan của các Giáo đoàn PL.2563 - DL.2019

Các điểm Tự Tứ - Vu Lan của các Giáo đoàn PL.2563 - DL.2019

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Thưa quý Phật tử,

Thông báo khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28

Thông báo khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, Kính bạch chư Tôn đức Tăng sáu Giáo đoàn,

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 18

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 18

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Thưa quý Phật tử,

Chung tay hùn phước thỉnh Đại Hồng chung - (tức Chuông lớn) cho Tịnh xá Ngọc Đạt

Chung tay hùn phước thỉnh Đại Hồng chung - (tức Chuông lớn) cho Tịnh xá Ngọc Đạt

Kính bạch Chư Tôn Đức! Thưa cùng quý Phật tử gần xa!

Tổ chức kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Tổ chức kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ ...

Các Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong mùa Xuân năm Kỷ Hợi – 2019

Các Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong mùa Xuân năm Kỷ Hợi – 2019

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý Phật tử,

Thông báo khóa tu TÂM TĨNH LẶNG lần thứ 13

Thông báo khóa tu TÂM TĨNH LẶNG lần thứ 13

Kính bạch chư Tôn đức, Kính thưa quý Phật tử,

Thông báo cấp học bổng "Quỹ Pháp học Khất sĩ" 2018

Thông báo cấp học bổng

Nhằm khích lệ các Tăng Ni sinh Khất sĩ đang học trong nước và nước ngoài, nhân ngày họp Hệ phái, chư Tôn đức Tăng Ni ...

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Giáo đoàn III

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Giáo đoàn III

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các miền tịnh xá! Thưa quý Phật tử gần xa!