Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Nghèo không bán chó trông nhà, đói không giết gà đẻ trứng
 • Tay trái đeo vàng, tay phải đeo bạc
 • Dạy vợ sau lưng, dạy con trước mặt
 • Tay rái rót trà, tay phải rót rượu.Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người
 • Đứng không tựa cửa, không nói lớn tiếng
 • Không đi giữa đường, Không đứng giữa cửa
 • No không gội đầu, đói không đi tắm
 • Quần áo không được đốt, gối đầu không được ngồi
 • Có tiền không khoe khoang, chuyện xấu trong nhà không đem kể
 • Đũa không bươi đồ ăn,Bát cơm không cắm đũa
 • Tay không bưng bát nghèo cả đời, Khom người rung đùi xui cả đời
 • Chuyện vui không mời không tới, chuyện buồn không mời tự tới
 • Đưa tay không đánh người đang vui ,mở miệng không la người tặng lễ
 • Tay không chỉ mặt người, mắt không dùng liếc người
 • Nghèo không bán chó trông nhà, đói không giết gà đẻ trứng
 • Nghèo không lừa bạn, giàu không quên người có ơn  ( Vườn tâm Sưu Tầm)