Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Giọng tụng Ni sư Đàm Huề - Khánh Hòa Tự - Tỉnh Hà Nam, theo truyền thống sơn môn miền Bắc

Người chụp các Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm - Kiến trúc sư : Trần Trung Hiếu.
Video clip do Ban NCDSVHPG thực hiện.
------------------------------------------------------------
Ban Nghiên Cứu Di Sản Văn Hoá Phật Giáo
https://www.facebook.com/BNCDSVHPG