Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khất sĩ Việt -- Hành trạng Tôn đức

Ngọc Hòa ký sự phần 5 : Đạo pháp và nhân duyên

Ngọc Hòa ký sự phần 5 : Đạo pháp và nhân duyên

Tháng 5 năm 1975 (Ất Mão), sư về Tịnh xá ở được 2 tháng thì về Giáo Hội. Sư Đại Đức Giác xuân tuy trụ trù Tịnh Xá ...
Ngọc Hòa ký sự phần 4 : Đại lễ vu lan bồn tự tứ tăng

Ngọc Hòa ký sự phần 4 : Đại lễ vu lan bồn tự tứ tăng

Mười lăm năm (1959-1974) kể từ năm cung thỉnh Giáo đoàn về mở Đạo quê hương. Mười năm chiến tranh ở quê hương này, ...
Ngọc Hòa ký sự phần 3 : Thiết lập đạo tràng tịnh xá

Ngọc Hòa ký sự phần 3 : Thiết lập đạo tràng tịnh xá

Để có nơi trang nghiêm thờ phụng, thiện tín có nơi tu học, chiêm bái. Mặc dù đời sống kinh tế bấy giờ còn nghèo lắm, ...
Ngọc Hòa Ký Sự phần 2: Những ngày không quên

Ngọc Hòa Ký Sự phần 2: Những ngày không quên

Đức Thầy Trưởng giáo đoàn III (Cố trưởng lão Giác An) khi đi Ngài dặn dò, khuyên dạy: Các con à! Để duy trì Phật Pháp ...

Tiểu sử Hòa thượng Giác Đức

Tiểu sử Hòa thượng Giác Đức

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật -Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. -Kính Lạy Giác Linh Cố Hòa thượng. Thượng Giác, ...

Tiểu sử Hòa thượng Giác Huệ

Tiểu sử Hòa thượng Giác Huệ

Nguyên trưởng đoàn du tăng Khất Sĩ Việt Nam - Nguyên đệ nhất trưởng Giáo đoàn VI - Nguyên Tăng trưởng Giáo hội Khất Sĩ ...

Tóm lược tiểu sử Hòa thượng Giác Trang

Tóm lược tiểu sử Hòa thượng Giác Trang

HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC TRANG Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN (1933 – 2008)

Hòa thượng Thích Giác Nhu - Danh tăng Việt Nam thế kỷ XX

Hòa thượng Thích Giác Nhu - Danh tăng Việt Nam thế kỷ XX

Ngài sinh trưởng trong một gia đình nông dân, tánh tình chơn chất thuần hậu. Năm lên 7 tuổi, Ngài được cha mẹ cho vào ...

Tóm lược tiểu sử Hòa thượng Giác Trang

Tóm lược tiểu sử Hòa thượng Giác Trang

HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC TRANG Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN (1933 – 2008)

Ngôi Tịnh xá Khất Sĩ đầu tiên của Việt Nam

Ngôi Tịnh xá Khất Sĩ đầu tiên của Việt Nam

Tịnh xá Ngọc Viên với diện tích đất 6.193m2 được dựng vào cuối năm 1948, là một trong những dấu tích đầu tiên khai ...

Đóa sen thiên của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ

Đóa sen thiên của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ

I. NHẬP ÐỀ Trên đời này, ai dám chắc rằng mình rõ biết tận tường về một con người, cho dù người đó đối với mình ...

Bước trưởng thành của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ

Bước trưởng thành của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ

Ni giới hệ phái Khất sĩ do Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên, Trưởng tử Ni của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, trực tiếp lãnh ...

Quá trình hình thành và phát triển của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ

Quá trình hình thành và phát triển của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ

Đạo Phật Khất sĩ là một hệ phái biệt truyền, đầu tiên chỉ có ở Nam Bộ, xuất hiện năm 1943 do Tổ sư Minh Đăng Quang ...

Liên Tông Tịnh độ Non Bồng tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Liên Tông Tịnh độ Non Bồng tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Phật giáo truyền vào Việt Nam đã 20 thế kỷ, trở thành một tôn giáo đặc sắc của dân tộc, hội nhập trong mọi tầng ...

Phát huy giáo quyền của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ

Phát huy giáo quyền của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI diễn ra trong không khí vui mừng, hân hoan của cả nước, chúng con, thừa ủy ...

Tịnh xá Ngọc Tòng

Tịnh xá Ngọc Tòng

Tịnh xá Ngọc Tòng - Tổ đình Nam Trung - là ngôi Tổ đình trung tâm của Giáo đoàn III hệ phái Khất sĩ, cũng là một danh lam ...

Giáo lý Khất Sĩ

Giáo lý Khất Sĩ

Khất sĩ là xin ăn tìm học! Khất sĩ là học trò khó ăn xin, tìm học pháp lý giải khổ cho mình, và tất cả, để tu tập ...

Ni sư Dõng Liên

Ni sư Dõng Liên

NI SƯ thượng DÕNG hạ LIÊN I. THÂN THẾ Ni sư Dõng Liên, thế danh Đàm Thị Sa thuộc hệ phái Khất sĩ Việt Nam, là đệ tử ...