Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tịnh xá Ngọc Tòng - Tổ đình Nam Trung - là ngôi Tổ đình trung tâm của Giáo đoàn III hệ phái Khất sĩ, cũng là một danh lam thắng cảnh của TP. Nha Trang. Tịnh xá được khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ (1966) do Trưởng Lão Giác An khai sơn. Ngài là người Nam Bộ ở tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Trong qua trình hành đạo truyền bá Chánh Pháp Phật Đà tại miền Trung, Ngài đã đem ánh sáng Chơn lý khơi dậy niềm tin Tam Bảo.

 

Tín chủ hiến cúng đất là gia đình Phật tử Võ Phú, Pháp danh Thiện Đức cùng vợ là Huỳnh Thị Hoàng, pháp danh Ngọc Trang và đại diện các con trưởng nam Võ Minh Phùng, cúng 5000m2 và Phật tử Nguyễn Thị Em, Pháp danh Ngọc Hạnh ở thôn Văn Đăng, sang lại cho Trưởng Lão 5.000m2, tổng cộng diện tích đất là 10.000m2
Tịnh xá Ngọc Tòng nằm dưới chân núi Hoàn Vũ, phía trước là đường Quốc Lộ 1A, phía sau là đường tàu hoả, mặt hướng về biển Đông, cách thành phố Nha Trang 10km về hướng Bắc, thuộc địa phận Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Hiện nay Tịnh xá Ngọc Tòng là trụ sở Văn phòng của giáo đoàn III hệ phái Khất sĩ.
 
Tịnh xá nằm trong vườn cây xanh tươi thoáng mát, có núi bao quanh.
Tịnh lạc thân tâm quy chánh niệm
Xá bỏ nghiệp trần hạnh phúc thay
Ngọc ánh hào quang tri Chơn Lý
Tòng thiền Đạo pháp diệu thậm thâm.    
 
Tổ đình Nam Trung - Giáo đoàn III - lược ghi vài nét lịch sử như sau:
 
1. Tịnh xá Ngọc Tòng do Trưởng Lão Giác An, đệ tử Tổ Sư Minh Đăng Quang, khai lập. Trưởng Lão đến Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang, nơi đây Ngài đã dừng chân và kiến tạo ngôi Tịnh xá Ngọc Tòng. Thời gian này, Ngài cũng thành lập nhiều ngôi đạo tràng Tịnh xá ở miền Trung và các tỉnh Cao nguyên Trung phần và Giáo đoàn III Khất sĩ từ ấy được hoàn thành.
 
2. Thượng Toạ Giác Phất (thế danh Võ Bích), trụ trì đời thứ 2 (1967-1969), trong thời kỳ lập Tịnh xá. Lúc bấy giờ, Tịnh xá gồm có nhà thờ Cửu huyền, nhà Tăng, nhà khách và am cốc tranh lá thô sơ. Hằng ngày chư Tăng đi khất thực hoá duyên.
 
3. Thượng Toạ Giác Liên (thế danh Nguyễn Thế Lãnh), trụ trì đời thứ 3 (1969-1970), lúc ấy Ngài là thị giả hầu cận Trưởng Lão Giác An. Ngài xây dựng chùa Tổ Đình Nam Trung, Tịnh Độ Ni giới.
 
4. Thượng toạ Giác Sự (thế danh Nguyễn Văn Kỉnh), trụ trì đời thứ 4 (1970-1971), Ngài là thị giả Trưởng Lão Giác An. Ngài đã trưng khẩn mở thêm đất núi Hoàn Vũ, sau lưng Tịnh xá để đạo tràng được rộng hơn trong sinh hoạt.
 
5. Cố Trưởng Lão Giác Phải (thế danh Trần Quý), trụ trì đời thứ 5 (1971-1975), Ngài kế thừa Trưởng Lão Giác An làm Trưởng Giáo đoàn III Khất sĩ. Năm 1971 Trưởng Lão Giác Phải và Thượng Toạ Giác Lượng đã xây dựng bảo tháp Trưởng Lão Giác An, kiểu bát giác bảy tầng, đường kính 4m, cao 9m. Năm 1990, trùng tu Tổ đình Nam Trung kiểu tiền đường hậu tẩm, có cổ lầu với chiều dài 20m, chiều rộng 15m. Năm 1991, xây dựng bảo điện Quán Thế Âm Bồ Tát, tượng cao 3m và đúc Đại Hồng Chung cao 1,50m, đường kính 1.20m, nặng một tấn. Năm 1994, trùng tu ngôi Chánh điện Tịnh xá theo kiểu bát giác.
 
6. Thượng Toạ Giác Phùng (thế danh Đào Xuân Thanh), trụ trì ời thứ 6 (1975 dến nay). Năm 1996, Thượng Toạ đã xây dựng bảo tháp Trưởng Lão Giác Phải, kiểu bát giác bảy tầng, đường kính 3m, cao 5m. Năm 2000, xây dựng nhà Tăng hai tầng, dài 20m, rộng 8m. Năm 2001, xây dựng hai ngôi mộ tháp cố Đại Đức Giác Xuân và Đại Đức Giác Nên, kiểu tròn cao 3m.
 
Tịnh xá Ngọc Tòng là ngôi đạo tràng cuối cùng do Trưởng Lão Giác An thành lập trên bước đường hành đạo. Nơi khởi điểm đầu tiên là Tịnh xá Ngọc Cát, Phan Thiết, Trưởng Lão mở đạo khơi nguồn Chánh pháp và lập 20 ngôi Tịnh xá ở rải rác khắp các tỉnh Đồng bằng Trung Bộ và Cao nguyên Trung phần. Thời bấy giờ Tịnh xá Ngọc Tòng được chọn làm văn phòng Giáo đoàn III Khất sĩ. Năm 1971, Trưởng Lão quay về Tịnh xá Ngọc Cát chứng minh lễ Tự tứ và nơi đây Ngài xả bỏ thân xác giả tạm. Trước khi viên tịch, Trưởng Lão có lời di chúc hoả táng Ngài tại Tịnh xá Ngọc Tòng, xây bảo tháp thờ ngọc xá lợi, tro tàn, linh cốt.
 
Vườn Tâm Hội