Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Gieo duyên với Phật

Tích truyện mười giới

Tích truyện mười giới

LỜI ĐẦU SÁCH Là kẻ hậu sinh, sinh sau đẻ muộn, nhưng với lòng Tôn sư trọng đạo, muốn tìm hiểu về nguồn cội uyên ...
Công đức quét tháp

Công đức quét tháp

Không phải ngẫu nhiên mà câu “Cần tảo già-lam địa/Thời thời phước huệ sanh” (Siêng quét dọn chùa tháp/Phước trí ...
Ý nghĩa Trai Đàn Bạt Độ

Ý nghĩa Trai Đàn Bạt Độ

Con người không những chỉ sống bằng lý trí mà còn sống bằng tình cảm. Cúng giỗ người chết cũng như tiếp tế cho ...

Bảy tình trạng của cuộc sống

Bảy tình trạng của cuộc sống

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi tình trạng riêng, nhưng khi quán sát, Đức Phật nhìn thấy ...

Phật thuyết Phật Y kinh

Phật thuyết Phật Y kinh

Trong thân thể con người vốn có bốn thứ bệnh. Một là bệnh do đất, hai là bệnh do nước, ba là bệnh do lửa, bốn là ...

Nên học kinh như thế nào

Nên học kinh như thế nào

Khi học kinh ta nên kiểm lại xem mình học kinh với mục đích gì? Nếu nghiên cứu kinh điển, tầm chương trích cú, suy luận ...

A-la-hán bị đói

A-la-hán bị đói

Ngày xưa, có một vị Tỷ-kheo tên là Losaka. Ông này khi chưa xuất gia thì rất ghét việc bố thí cúng dường

Người Phật tử nên tắm vị Phật nào?

Người Phật tử nên tắm vị Phật nào?

Vào chùa gặp Thầy trụ trì đang từ chánh điện đi xuống, Bác bước tới xá chào Thầy rồi hỏi thăm về buổi lễ. Thầy ...

Học kinh tụng Pali- Bài kinh Ân Đức Phật (Buddhaguṇa)

Học kinh tụng Pali- Bài kinh Ân Đức Phật (Buddhaguṇa)

Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: “A la hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ...

Giới không được nói Dối (Khẩu Nghiệp) | Lớp Phật Pháp Căn Bản | Sư Hạnh Tuệ

Giới không được nói Dối (Khẩu Nghiệp) | Lớp Phật Pháp Căn Bản | Sư Hạnh Tuệ

Nói dối là nói sai sự thật. Có 4 cách nói sai: Nói dối hay nói láo: Việc có nói không, việc không nói có, việc phải nói ...

Giới không uống rượu và các chất say | Lớp giáo lý Phật Pháp căn bản | sư Hạnh Tuệ

Giới không uống rượu và các chất say | Lớp giáo lý Phật Pháp căn bản | sư Hạnh Tuệ

Rượu là một chất độc có hại cho sức khoẻ, làm hư trí thông minh, làm đau dạ dày. Phật chế ra điều này vì: Bảo toàn ...

Giới không tà dâm | Lớp Phật Pháp Căn Bản | Sư Hạnh Tuệ

Giới không tà dâm | Lớp Phật Pháp Căn Bản | Sư Hạnh Tuệ

Không tà dâm: được hiểu với ý nghĩa chính yếu là chung thủy với người bạn đời của mình. Người Phật tử đã có gia ...

Giới không trộm cắp | Lớp Phật Pháp Căn Bản | Sư Hạnh Tuệ

Giới không trộm cắp | Lớp Phật Pháp Căn Bản | Sư Hạnh Tuệ

Không trộm cắp có nghĩa là “không nhận về mình bất kỳ giá trị vật chất nào của người khác nếu không được người ...

Giới không sát sanh | Lớp Phật Pháp Căn Bản | Sư Hạnh Tuệ

Giới không sát sanh | Lớp Phật Pháp Căn Bản | Sư Hạnh Tuệ

Không sát sinh tức là không tước đoạt sự sống, hay tôn trọng sự sống chính là nền tảng căn bản của nếp sống an lạc ...

Hiểu đúng về Ngũ giới - 5 nguyên tắc sống lành mạnh - HT. Pháp Tông giảng

Hiểu đúng về Ngũ giới - 5 nguyên tắc sống lành mạnh - HT. Pháp Tông giảng

Ngũ giới là năm giới, năm điều khuyến khích, phải giữ của người Phật tử tại gia. Người Phật tử tại gia đã quy y ...

Học kinh tụng Pali- bài Lễ bái Đức Phật (Buddharatanapanāma)

Học kinh tụng Pali- bài Lễ bái Đức Phật (Buddharatanapanāma)

Namo tassa Bhagavato arahato sammāsambuddhassa (3 lần)

Đừng bao giờ oan trái với ai

Đừng bao giờ oan trái với ai

Trong Chú giải có nói: chư Phật ba đời mười phương cũng có rất nhiều vị giống như Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. ...

Kinh tụng Pāli. Kinh Hồi Hướng Chư Thiên. Sư cô Dhammapālī hướng dẫn

Kinh tụng Pāli. Kinh Hồi Hướng Chư Thiên. Sư cô Dhammapālī hướng dẫn

Ākāsa-ṭṭhā ca bhumma-ṭṭhā Devā Nāgā mah’iddhikā. Puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu sāsanaṃ Ākāsa-ṭṭhā ca ...

SC Hiếu Liên giảng đề tài - Niệm Thọ Qua Pháp Duyên Sinh

SC Hiếu Liên giảng đề tài - Niệm Thọ Qua Pháp Duyên Sinh

Pháp duyên sinh: Là khi đứng ở chỗ hiện tượng thế gian (pháp) có mặt là do nhiều điều kiện hợp lại sinh ra nó.

ĐĐ. Minh Tuế giảng đề tài - Thiền Hành

ĐĐ. Minh Tuế giảng đề tài - Thiền Hành

Thiền hành thường được mô tả là tu thiền trong cách chuyển động. Thiền hành là một phần không thể thiếu của cuộc ...

SC Thuỷ Liên giảng đề tài - Niệm Phồng Xẹp

SC Thuỷ Liên giảng đề tài - Niệm Phồng Xẹp

Chú tâm vào bụng. Khi bụng phình lên niệm thầm PHỒNG, khi bụng xẹp xuống niệm thầm XẸP. PHỒNG…XẸP… Cứ lập đi lập ...

ĐĐ. Giác Nhẫn giảng đề tài - Chánh Niệm

ĐĐ. Giác Nhẫn giảng đề tài - Chánh Niệm

Chánh niệm là một trong tám chi phần quan trọng của Bát chánh đạo, là sự tỉnh giác, không quên niệm, biết rõ các pháp ...

ĐĐ. Giác Minh An giảng đề tài - Thu Thúc Lục Căn

ĐĐ. Giác Minh An giảng đề tài - Thu Thúc Lục Căn

Thu thúc lục căn là giữ gìn 6 căn cho cẩn thận, chớ nên hờ hững để cho giác quan phóng túng như mắt hay xem sắc, tai hay ...

Kinh Tụng Pāli -Việt. Kinh Tam Bảo

Kinh Tụng Pāli -Việt. Kinh Tam Bảo

Kinh Tụng Pali - Việt, Kinh Lễ bái Tam Bảo

Học kinh tụng Pali- bài Cúng dường đèn, hương đến Tam Bảo (Ratanattayapuja)

Học kinh tụng Pali- bài Cúng dường đèn, hương đến Tam Bảo (Ratanattayapuja)

Bài kinh dâng đèn, hương cúng dường Tam Bảo, nguyện cầu cho Cha Mẹ và các bậc hữu ân, và con đều được sự tấn hóa, ...

HT. Minh Ngạn giảng về Nghiệp

HT. Minh Ngạn giảng về Nghiệp

Nghiệp là hành động. Nghiệp có thể ví như một cái hột có khả năng trở thành cây. Nghiệp là một năng lực cá biệt ...

Ni sư TÂM TÂM: Ý nghĩa Bát Quan Trai Giới

Ni sư TÂM TÂM: Ý nghĩa Bát Quan Trai Giới

Bát quan trai giới là tám giới. Tám giới đó dựa vào năm giới căn bản, nhưng được khai triển thêm để giúp tạo một ...

Mười hai nhân duyên

Mười hai nhân duyên

Mười hai loại nhân duyên: Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sinh, Lão tử. Nhân là năng lực ...

Học Kinh Tụng Pāli - Thỉnh Chư Thiên

Học Kinh Tụng Pāli - Thỉnh Chư Thiên

Sagge kāme ca rūpe girisikharataṭe cantalikkhe vimāne, Dīpe raṭṭhe ca gāme taruvanagahane gehavatthumhi khette, Bhummā cāyantu devā ...

Bát chánh đạo

Bát chánh đạo

Bát chánh đạo là một bản tóm tắt ở thời kì ban đầu về con đường của các phương pháp thực hành trong Phật giáo để ...

Tứ như ý túc

Tứ như ý túc

Tứ Như Ý Túc là bốn nền tảng (căn bản) vững chắc đưa đến sự thành tựu như ý (thành công viên mãn, kết quả khả ...