Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khất sĩ Việt -- Thông báo

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Giáo đoàn III lần 21

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Giáo đoàn III lần 21

Nhằm thắp sáng lý tưởng giải thoát và vun bồi đạo hạnh cho hàng Sa-di, Tập sự mới xuất gia; chư Tôn đức Giáo phẩm ...
Thông báo Khoá tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31

Thông báo Khoá tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31

Thực hiện lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học”; đồng thời, tiếp nối sự thành tựu ...
Thư mời cộng tác viết bài

Thư mời cộng tác viết bài "Tập san Đuốc Sen"

Tập san Đuốc Sen – Ấn phẩm của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ ra mắt độc giả số đầu tiên vào tháng 4 năm Mậu Tý 2008. ...

Các điểm Tự Tứ - Vu Lan của các Giáo đoàn PL.2563 - DL.2019

Các điểm Tự Tứ - Vu Lan của các Giáo đoàn PL.2563 - DL.2019

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Thưa quý Phật tử,

Thông báo khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28

Thông báo khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, Kính bạch chư Tôn đức Tăng sáu Giáo đoàn,

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 18

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 18

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Thưa quý Phật tử,

Chung tay hùn phước thỉnh Đại Hồng chung - (tức Chuông lớn) cho Tịnh xá Ngọc Đạt

Chung tay hùn phước thỉnh Đại Hồng chung - (tức Chuông lớn) cho Tịnh xá Ngọc Đạt

Kính bạch Chư Tôn Đức! Thưa cùng quý Phật tử gần xa!

Tổ chức kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Tổ chức kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ ...

Các Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong mùa Xuân năm Kỷ Hợi – 2019

Các Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong mùa Xuân năm Kỷ Hợi – 2019

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý Phật tử,

Thông báo khóa tu TÂM TĨNH LẶNG lần thứ 13

Thông báo khóa tu TÂM TĨNH LẶNG lần thứ 13

Kính bạch chư Tôn đức, Kính thưa quý Phật tử,

Thông báo cấp học bổng "Quỹ Pháp học Khất sĩ" 2018

Thông báo cấp học bổng

Nhằm khích lệ các Tăng Ni sinh Khất sĩ đang học trong nước và nước ngoài, nhân ngày họp Hệ phái, chư Tôn đức Tăng Ni ...

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Giáo đoàn III

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Giáo đoàn III

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các miền tịnh xá! Thưa quý Phật tử gần xa!