Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Kiến Tường, Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Tháp và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin

Ni trưởng THÍCH NỮ NGÔN LIÊN
Thế danh TRƯƠNG THỊ BÌNH
(Sanh năm 1950 năm Canh Dần)

- Nguyên Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Long An
- Nguyên Trưởng ban đại diện PG huyện Mộc Hóa
- Nguyên Phó Ban đại diện PG liên huyện Tân Thạnh - Mộc Hóa – Vĩnh Hưng
- Nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Tân Thạnh - Mộc Hóa – Vĩnh Hưng
- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ 
- Trụ trì TỊNH XÁ NGỌC THÁP, khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc: 13g37 ngày 04 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 14 tháng 02 nhuận năm Quý Mão)

Trụ thế: 74 năm - Hạ lạp: 43 năm

- Lễ nhập Kim quan vào lúc: 08g00 ngày 05 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 15 tháng 02 nhuận năm Quý Mão) Kim quan nhục thân cố Ni trưởng được tôn trí tại: Tịnh xá Ngọc Tháp, Khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
- Lễ viếng bắt đầu từ: 09g00 ngày 05 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 15 tháng 02 nhuận năm Quý Mão)
- Lễ Truy niệm được cử hành vào lúc: 07g00 ngày 08 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 18 tháng 02 nhuận năm Quý Mão), sau đó cung tống Kim quan Ni trưởng trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng Vạn Phước Viên, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

Nay Cáo phó!
Môn đồ pháp quyến