Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc, Giáo đoàn IV Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Nhơn và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin

Thượng toạ THÍCH MINH NHƠN
- Nguyên Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Thuận
- Nguyên Phó Ban Trị sự Giáo đoàn VI Hệ phái Khất sĩ
- Nguyên Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam
- Trụ trì TỊNH XÁ NGỌC NHƠN, thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Thượng toạ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 23h00 phút ngày 04/5/2023 (nhằm ngày 15/3 năm Quý Mão) tại Tịnh xá Ngọc Nhơn, thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Trụ thế: 64 năm - Hạ lạp: 29 năm
- Lễ nhập Kim quan vào lúc: 17g00 ngày 05 tháng 5 năm 2023 (nhằm ngày 16 tháng 03 năm Quý Mão) Kim quan nhục thân cố Thượng toạ được tôn trí tại: Tịnh xá Ngọc Nhơn, thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
- Lễ viếng bắt đầu từ: 07g00 ngày 06 tháng 5 năm 2023 (nhằm ngày 17 tháng 03 năm Quý Mão)
- Lễ Truy niệm được cử hành vào lúc: 06g00 ngày 08 tháng 5 năm 2023 (nhằm ngày 19 tháng 03 năm Quý Mão), sau đó phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Nhơn, thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.'

 
Nay Cáo phó!
Môn đồ pháp quyến