Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái,

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì, trụ xứ các Tịnh xá,

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 33 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 33 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với chương trình, địa điểm và thời gian như sau:

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Tâm, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

Viện chủ: Ni Trưởng TN. Minh Liên.

Trụ trì: Ni Trưởng TN. Gương Liên.

Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 21.9.2019 – 27.9.2019 (nhằm ngày 23.8 – 29.8 năm Kỷ Hợi).

- Khai mạc vào sáng ngày 23.8 năm Kỷ Hợi và kết thúc vào chiều ngày 29.8 năm Kỷ Hợi.

- 19 giờ ngày 22.8 năm Kỷ Hợi họp chúng, sáng ngày 23.8 năm Kỷ Hợi khai mạc Khóa Tu.

Chơn lý sẽ học: CL14 – Nhập Định; CL.51 – Thờ Phượng; CL.52 – Pháp Chánh Giác; CL.54 – Sám Hối; CL.55 – Chơn Như.

Thời khóa tu tập: (Có chương trình riêng)

Thời gian đăng ký tham gia Khoá Tu: Từ hôm nay đến ngày 20.9.2019  (nhằm ngày 22.8 Kỷ Hợi)

Hình thức đăng ký: Điện thoại hoặc ghi tên trực tiếp tại Văn phòng Tổ đình Ngọc Phương hoặc Tịnh xá Ngọc Tâm. 

- Văn phòng Tổ đình Ngọc Phương: 028.39852759

- Tịnh xá Ngọc Tâm: 0272.38212363/0945943897.

Khi đăng ký, xin báo rõ: 1. Pháp danh; 2. Địa chỉ Tịnh xá/Tịnh thất nơi đang ở; 3. Giáo phẩm (Ni trưởng/ Ni sư), Giới phẩm và năm thọ giới (Tỳ kheo Ni/ Thức Xoa/ Sa di Ni).

Hành lý: Y, bát, muỗng, tọa cụ, chứng điệp thọ giới, chứng minh nhân dân.

Cách đi: Hoặc đi trực tiếp đến Tịnh xá Ngọc Tâm hoặc tập trung đi tại Tổ đình Ngọc Phương, xe xuất phát lúc 13:00 trưa ngày 22.8 âl.

Rất mong được sự nhiệt tình tham gia Khoá Tu của Chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô vị trụ trì và toàn thể Ni chúng, để cho ngọn đèn Chơn Lý của Tổ Thầy luôn tỏ rạng, soi đường cho đàn hậu tấn vững bước tiến tu làm lợi đạo ích đời.

Nay thông báo đến các Phật tử gần xa bớt chút thời gian tham dự ngày khai mạc và bế mạc, tùy hỷ công quả, hộ trì cúng dường để góp phần làm cho giáo pháp được xương minh. Quý Phật tử cũng được phép tham dự  trọn khóa tu.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, ân đức Tổ Thầy từ bi gia hộ cho Khoá Tu truyền thống lần thứ 34 của Ni giới HPKS được thành công tốt đẹp.

                                     Tổ đình Ngọc Phương, ngày 24 tháng 08 năm 2019

                                                             BAN THƯ KÝ

                                                      Kính cung thỉnh và thông báo
Theo Nigioikhatsi