Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức giáo phẩm và các hành giả tham dự khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ VII (Ảnh tư liệu)

Khóa này không những cho các vị Sa-di/ Sa-di-ni và Tập sự mà dành cho các vị Thức-xoa-ma-na. Ngoài ra, các vị Tỳ-kheo có nguyện vọng trau dồi đạo hạnh, vun bồi lý tưởng phụng sự và có nguyện vọng dẫn dắt thế hệ trẻ cũng có thể tham gia tu tập và quán sát các kỹ năng lãnh chúng.

Dự kiến: Ngày 18 – 28 tháng 8 Kỷ Hợi (16-26/9/2019).

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Chánh, 158 Giải Phóng, thị trấn EaDrang, huyện EaHleo, tỉnh Đăk Lăk.

Đem theo: Luật nghi Khất sĩ, Y, bát, tọa cụ, muỗng, ca, sổ Bồi dưỡng đạo hạnh.

Chiều 17 âl: Tập trung. 19g00: Họp chúng.

Khất thực: Trong suốt 10 ngày, Ban Tổ chức sẽ dẫn chúng thực tập hạnh khất thực.

Kính thông tri đến chư Tôn đức trụ trì các miền tịnh xá trong Giáo đoàn III liễu tri để sắp xếp thời gian cho các Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni và tập sự trong Giáo đoàn tham dự khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 19 được đông đủ.

Ban Giáo dục Giáo đoàn III

Kính báo.
(Theo Daophatkhatsi)