Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tập san Đuốc Sen – Ấn phẩm của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ ra mắt độc giả số đầu tiên vào tháng 4 năm Mậu Tý 2008. Trong khoảng thời gian 12 năm (2008 – 2019), Ban Biên soạn đã thực hiện liên tiếp được 29 tập. Sau đó ấn phẩm này tạm dừng xuất bản vì nhiều lý do khách quan.
daophatkhatsi.vn/