Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái! Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì, trụ xứ các Tịnh xá!

Hình ảnh Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26 (nigioikhatsi.net)
Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 33 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 33 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với chương trình, địa điểm và thời gian như sau:
Địa điểm: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 50, TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Trụ trì: Sư cô Ngọc Liên
Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).
- Khai mạc vào sáng ngày 9/11/ Kỷ Hợi và kết thúc vào chiều ngày 15/11/ Kỷ Hợi.
- 19 giờ ngày 8/11/ Kỷ Hợi họp chúng, sáng ngày 9/11/ Kỷ Hợi khai mạc Khóa Tu.
Chơn lý sẽ học: 
- CL. 53 - Sổ Tức Quán
- CL. 14 - Nhập Định
- CL. 56 - Hòa Bình
-  CL. 57 - Lễ Giáo
- CL. 58 - Đạo Phật Khất Sĩ
Thời khóa tu tập: (Có chương trình riêng)
Thời gian đăng ký tham gia Khoá Tu: Từ hôm nay đến ngày 3/12/2019 (nhằm ngày 8/11/ Kỷ Hợi)
Hình thức đăng ký: Điện thoại hoặc ghi tên trực tiếp tại Văn phòng Tổ đình Ngọc Phương
- Văn phòng Tổ đình Ngọc Phương: 028.39852759
Khi đăng ký, xin báo rõ: 1. Pháp danh; 2. Địa chỉ Tịnh xá/Tịnh thất nơi đang ở; 3. Giáo phẩm (Ni trưởng/ Ni sư), Giới phẩm và năm thọ giới (Tỳ kheo Ni/ Thức Xoa/ Sa di Ni).
Hành lý: Y, bát, muỗng, tọa cụ, chứng điệp thọ giới, chứng minh nhân dân.
Cách đi: Hoặc đi trực tiếp đến Tịnh xá Viên Quang hoặc tập trung đi tại Tổ đình Ngọc Phương, xe xuất phát lúc 11 giờ ngày 8.11 Kỷ Hợi
Rất mong được sự nhiệt tình tham gia Khoá Tu của Chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô vị trụ trì và toàn thể Ni chúng, để cho ngọn đèn Chơn Lý của Tổ Thầy luôn tỏ rạng, soi đường cho đàn hậu tấn vững bước tiến tu làm lợi đạo ích đời.
Nay thông báo đến các Phật tử gần xa bớt chút thời gian tham dự ngày khai mạc và bế mạc, tùy hỷ công quả, hộ trì cúng dường để góp phần làm cho giáo pháp được xương minh. Quý Phật tử cũng được phép tham dự  trọn khóa tu.
Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, ân đức Tổ Thầy từ bi gia hộ cho Khoá Tu truyền thống lần thứ 34 của Ni giới HPKS được thành công tốt đẹp.
Tổ đình Ngọc Phương, ngày 14 tháng 10 năm 2019
BAN THƯ KÝ
Kính cung thỉnh và thông báo
Theo nigioikhatsi.net