Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Thực hiện lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học”; đồng thời, tiếp nối sự thành tựu của 30 khóa tu Truyền thống Khất sĩ do 6 Giáo đoàn Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ – thành viên GHPGVN luân phiên tổ chức, nay chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hệ phái sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31.

Kính bạch chư Tôn đức,
Thưa quý Phật tử,

Thực hiện lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học”; đồng thời, tiếp nối sự thành tựu của 30 khóa tu Truyền thống Khất sĩ do 6 Giáo đoàn Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ – thành viên GHPGVN luân phiên tổ chức, nay chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hệ phái sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31 với địa điểm, thời gian, thành phần tham dự và Ban Tổ chức như sau:

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Vạn, thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa do TT. Giác Hạnh trụ trì. 

Thời gian: Từ ngày 25/03 - 01/4 (nhằm mùng 4 đến 11/2 nhuần Quý Mão).

Thành phần tham dự: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ, khoảng 120 vị.

Khất thực truyền thống:  25/3/2023 và 01/4/2023 (nhằm 4 đến 11/2 nhuần Quý Mão).

Chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn tu tập:

Ban Chứng minh:

  • HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.
  • HT. Giác Giới – Phó Thư ký kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ –  Thiền chủ. 

Ban Chức sự:

  • Trưởng ban Tổ chức: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.
  • Phó Trưởng ban kiêm Phó Thiền chủ: HT. Giác Hùng – Phó Trưởng ban Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất Chứng minh kiêm Trưởng BTS Giáo đoàn III. 
  • Phó Trưởng ban kiêm Giám luật: HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái. 
  • Phó Trưởng ban kiêm Giám luật: HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III.
  • Phó Trưởng ban kiêm Giám thiền:

      - HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II.  

      - HT. Giác Trong – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III.

  • Hóa chủ: TT. Giác Hạnh – Phó BTS GHPGVN huyện Vạn Ninh.
  • Chánh Thư ký: TT. Giác Hoàng – UV. HĐTS, Chánh Thư ký Hệ phái.  
  • Phó Thư ký:

      - TT. Giác Nhường – Phó Thư ký Hệ phái, Phó Thư ký Giáo đoàn III.

      - TT. Giác Tài – Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

LỊCH GIẢNG KHÓA TU NHƯ SAU:

Mùng 4, thứ Bảy (buổi sáng, 25/3/2023):                        Khai mạc

Mùng 4, thứ Bảy (buổi chiều, 25/3/2023):                       Hòa thượng Giác Toàn

Mùng 5, Chủ nhật (26/3/2023):                                         Hòa thượng Giác Giới

Mùng 6, thứ Hai (27/3/2023):                                            Hòa thượng Giác Pháp

Mùng 7, thứ Ba (28/3/2023):                                             Chư Tôn đức Giáo đoàn III 

Mùng 8, thứ Tư (29/3/2023):                                             Hòa thượng Minh Thành

Mùng 9, thứ Năm (30/3/2023):                                          Hòa thượng Giác Nhân

Sáng mùng 10, thứ Sáu  (31/3/2023):                               Thượng tọa Giác Đăng 

Chiều mùng 10, thứ Sáu  (31/3/2023):                              Chư Tôn đức Hệ phái

Sáng 11, thứ Bảy (buổi sáng, 01/4/2023):                        Lễ bế mạc 

Xin thông báo đến quý Phật tử liễu tri để công quả, hộ trì khóa tu được viên mãn. Chúc quý Phật tử luôn được bình an và thành tựu được sở nguyện.
                                                                                                                                                                                                                                                                      
Trân trọng, 

BAN TỔ CHỨC KHÓA TU