Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Cảnh và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Ni trưởng THÍCH NỮ TĨNH LIÊN Thế danh VÕ THỊ TỒN đã thu thần viên tịch

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ 
- Viện chủ TỊNH XÁ NGỌC CẢNH - Phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc: 
13 giờ 11 phút ngày 25 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 04 tháng 02 Nhuần năm Quý Mão)
Trụ thế: 98 năm -  Hạ lạp: 55 năm
- Lễ nhập Kim quan vào lúc 08g00 ngày 26 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 05 tháng 02 Nhuần năm Quý Mão)
Kim quan nhục thân Ni trưởng được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Cảnh, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 09g00 ngày 26 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 05 tháng 02 Nhuần năm Quý Mão)
- Lễ Truy niệm được cử hành vào lúc 7g00 ngày 29 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 08 tháng 02 Nhuần năm Quý Mão), sau đó phụng tống Kim quan Ni trưởng đến đài hỏa táng Du Sinh, TP. Đà Lạt.

Nay cáo phó