Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vào ngày 28/1/2021, nhân lễ tổng kết Phật sự năm 2020 của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã diễn ra tại trụ sở của Viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM), nhân sự đặt trách Nghiên cứu Di sản Văn hóa Phật giáo thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo được quyết định thành lập.
Tại hội nghị, TT. Thích Giác Hoàng – UV HĐTS, Tổng Thư ký Viện đã công bố Quyết định Bổ sung nhân sự đặt trách Nghiên cứu Di sản Văn hóa Phật giáo thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo do TT. TS. Thích Giác Duyên làm giám đốc.
Theo đó, quyết định số 508/QĐ-VNC do HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ký ban hành, nhân sự Nghiên cứu Di sản Văn hóa Phật giáo gồm 41 thành viên, do Ni sư TS. Hạnh Tâm phụ trách.HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam


TT. Thích Tâm Đức – UVTT HĐTS, Phó viện Trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam


TT. Thích Giác Hoàng – UV HĐTS, Tổng Thư ký Viện đã công bố Quyết định Bổ sung nhân sự đặt trách Nghiên cứu Di sản Văn hóa Phật giáo


TT. Thích Minh Thành – UVTT HĐTS, Phó viện Trưởng Đặt trách Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam thay mặt Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam trao Quyết đinh đến nhân sự Đặt trách Nghiên cứu Di sản Văn hóa Phật giáoTT. TS. Thích Giác Duyên - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo chụp hình lưu niệm cùng nhân sự Nghiên cứu Di sản Văn hóa Phật giáo vừa được nhận quyết địnhTin Vườn Tâm