Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Người mang một chứng tâm bệnh chuyên môn tự hành hạ mình, tự làm khổ mình, tự khổ tâm và người đời hay nói đa sầu đa cảm, thương vay khóc mướn...