Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Nhìn lại quãng đời đã qua chúng ta sẽ thấy mình mang nặng ơn nghĩa của không biết bao nhiêu người. Trước hết là ơn của cha mẹ, vì đây là công ơn trời bể.
Cha mẹ đã sinh ta ra, cho ta hình hài thể xác để được làm người trên cuộc đời này...