Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Đêm Giao thừa hay còn gọi là đêm Trừ tịch (trừ bỏ những điều xấu, tối tăm), được thực hiện nghi lễ cúng tế vào lúc nửa đêm (30/chạp âm lịch cho tháng đủ, 29/chạp âm lịch cho tháng thiếu), là thời khắc tiếp nối giữa năm cũ và năm mới rất thiêng liêng.