Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
HT. Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Ban thường trực Giáo phẩm Hệ phái, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang (TP Thủ Đức, TPHCM), Trưởng ban tổ chức Khoá tu đã gửi tặng bài thơ Cát Tường Đạo Thiêng đến chư Tôn đức hành giả của Khoá tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 31.

Chúc       Phật pháp được hưng long
Mừng      Tăng bảo tỏa ánh hồng lung linh
Giáo        dưỡng chơn tánh tâm minh
Đoàn       tụ tu tập hữu tình tâm giao
Ba            kinh luật luận dạt dào
Tổ            tổ truyền nối xưa sau thấm nhuần
Chức       danh tướng tánh xa luân
Lễ            kính Tam bảo vạn phần thuần lưu
Khai        thiền pháp… nở vô ưu
Giảng      luận khai thị tư tu tinh cần
Khóa       khóa tăng trưởng thiên chân
Tu            tập soi chiếu hiển thần giác chơn
Thiền      chiếu diệu sáng phù vân
Định       tự tại xóa phong trần hư vô
Giới         thân thanh thản phù đồ
Định        lắng chơn khẩu tinh thô sắc màu
Tuệ          minh tâm ý dồi trau
Lần          lần vắng lặng nhiệm mầu long lanh
Thứ         lớp an nhẫn thiên sanh
Ba mươi mốt   nối vạn cành thiên hương
Tại   chơn tánh, thức lạc thường
Tịnh xá  thanh thoát cát tường đạo thiêng
Ngọc Vạn  tinh tấn tu thiền       
Tỉnh xứ  nhàn tịnh đức hiền thong dong
Khánh Hòa  nhuận rạng Lạc Hồng
Tháng hai nhuần  đẹp non sông Ta bà
Năm Quý Mão  đạo thăng hoa
Thành tựu  thắng pháp rực tòa lưu ly
Vô lượng  Tăng bảo từ bi
Công đức  viên mãn tuyệt kỳ thanh lương!

                                   TX.Ngọc Vạn, Mùng 4/2 Nhuần/Quý Mão – 2023
                                                                 
Trần Quê Hương (Theo daophatkhatsi.vn)