Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Namo tassa Bhagavato arahato sammāsambuddhassa (3 lần)
Namo tassa Bhagavato arahato sammāsambuddhassa (3 lần)
Nguồn: youtube Dhammapali Bhikkhuni
TT. Vườn Tâm