Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Kinh Tụng Pali - Việt, Kinh Lễ bái Tam Bảo
Nguồn: youtube Dhammapali Bhikkhuni
TT. Vườn Tâm