Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Nghiệp là hành động. Nghiệp có thể ví như một cái hột có khả năng trở thành cây. Nghiệp là một năng lực cá biệt được chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác. Nghiệp thủ một vai trò quan trọng trong việc cấu tạo tâm tánh con người.
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm