Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tứ Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna) - Sati là niệm, và paṭṭhāna (pa+căn ṭhā), phát xuất từ động từ paṭṭhahati nên paṭṭhāna có nghĩa là “chỗ”, là “nơi”, là “vị trí”, là “nơi chốn”. Vậy, satipaṭṭhāna là 4 chỗ niệm, 4 chỗ để quan sát, 4 nơi để áp sát tâm vào đấy một cách vững chắc, kiên cố, đấy là: thân, thọ, tâm và pháp.

Video TK Giác Nguyên giảng:
Nguồn: youtube Sư Toại Khanh
Video Thiền sư Viên Minh giảng:
Nguồn: youtube Đạo Phật Và Thời Đại
Video TK Hạnh Tuệ giảng:
Nguồn: youtube Sư Hạnh Tuệ Theravāda
Video TK Minh Niệm giảng:
Nguồn: youtube Phật Pháp
Video HT. Thích Đồng Trí giảng ngày 25/5/2023:
Nguồn: youtube tttpham
Video HT. Thích Giác Khang giảng:
Nguồn: youtube Tinh Tấn Trí Tuệ
Video Thiền sư An Lạc Hạnh giảng:
Nguồn: youtube tịnh xá liên hoa
TT. Vườn Tâm