Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Hôm nay, ngày Rằm tháng Chạp, tại tịnh xá Ngọc Đạt sau thời cúng Hội truyền thống Khất sĩ, buổi chiều tối khóa tu cuối cùng trong năm được quý sư tại trú xứ hướng dẫn và tu tập cùng Phật tử trong ngày Rằm của tháng cuối năm.
Dù rằng những ngày này quý Phật tử ai cũng bận, nhưng vì lòng kính tin Tam bảo nên đã sắp xếp thời gian về sớt bát cúng Hội và cùng tu tập với đạo tràng.
TT. Vườn Tâm