Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Đại lễ Phật đản là dịp để người con Phật tỏ lòng biết ơn và kính nhớ về sự kiện trọng đại của Đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Góp phần bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Phật giáo.
Đại lễ Phật đản PL.2565 năm nay diễn ra trong bối cảnh nước ta đang trải qua nhiều khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Để tỏ lòng tôn kính đến ngày Đản Sanh, năm nay ĐĐ. Thích Giác Nhường, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt khuyến khích các gia đình Phật tử hưởng ứng thực hiện thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni tại tư gia cúng dường Đức Từ Phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Qua đó, Đại đức đã hướng dẫn Phật tử tại các xã Trường Xuân, xã Đăk Ha, xã Quảng Sơn, xã Đăm R'moan thiết trí: Vườn lâm tỳ ni tại tư gia, treo áp phích và cờ tại tư gia đón mừng Đại lễ Phật Đản PL.2565 để tưởng nhớ đến ngày Thế Tôn đản sanh và góp phần lan toả thông điệp tự hào người con Phật, mang biểu tượng màu sắc Phật giáo đến muôn nhà. 

Hình ảnh đón Đại lễ Phật đản PL.2565 tại tư gia Phật tử:

Tin, ảnh: Vườn Tâm