Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Từ ngày mùng ba Tết, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Giác Nhường- trụ trì tịnh xá, Tăng chúng Tịnh xá Ngọc Đạt đã tham gia Khoá tu 7 ngày đầu tiên của năm. Khoá tu với các nội dung: học pháp, tụng kinh, thiền tọa, thiền hành và thọ trai chánh niệm.
Ngọc Đạt