Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Mùa Phật đản Phật lịch 2565 - 2021 đã cận kề, nhưng tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chúng ta cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp chính quyền và của Trung ương Giáo hội về việc phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm - tất cả vì sự an toàn, bảo vệ sức khoẻ cho chúng ta và cho tất cả mọi người.
Nhưng là con Phật, dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải luôn luôn hướng về sự kiện trọng đại của Phật giáo, đó chính là Kính mừng Đại lễ Phật đản của Đức Thế Tôn.
Chính vì thế, để thể hiện lòng tôn kính, cúng dường đến Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni - theo tinh thần nhà Phật là "phụng sự chúng sinh tức cúng dường chư Phật".
Năm nay, Tịnh xá Ngọc Đạt quyết định thành lập QUỸ GẠO TÌNH THƯƠNG nhằm chia sẻ đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay.

Nhìn chung hiện nay ai cũng khó khăn, nhưng nếu quý vị thấy có thể, thì phát tâm chút ít chia sẻ đến những người khó khăn hơn mình, quý vị tuỳ tâm hỗ trợ, tất cả đều là tấm lòng hảo tâm của quý vị!
Vì việc làm này, cũng là một trong những việc làm thể hiện lòng tôn kính và cúng dường Đức Thế Tôn, nhưng lại quan tâm người khó khăn thông qua Ân Đức của Phật.
Rất mong quý Phật tử, quý Mạnh thường quân gần xa hưởng ứng chương trình này.

Liên hệ: 0915821070 (ĐĐ. Giác Nhường)
Số Tài khoản: khi gửi ghi nội dung: Qũy Gạo Tinhg Thương
Nguyen Dang Phuong - STK 5300205396649
(Agribank Chi nhanh tinh Dak Nong

Hình ảnh mùa Phật đản năm 2020:
Tin, Ảnh: Ngọc  Đạt