Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Chiều ngày 20/3/2022, (nhằm 18/2/ Nhâm Dần), phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã đáp lại lời thỉnh mời của môn đồ pháp quyến trở về Tổ đình tịnh xá Ngọc Phúc (TP.Plieku, Gia Lai), kính dâng hương, đảnh lễ, tưởng niệm húy kỵ lần thứ 21 cố Trưởng lão HT.Thích Giác Phúc - Nguyên viện chủ Tịnh xá Ngọc Phúc, Đệ tam Trưởng Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ viên Tịch.


Quang lâm dâng hương tưởng niệm có: Trưởng lão HT. Thích Trí Thạnh - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; Trưởng lão HT. Thích Giác Thành - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Tri sự phó Kiêm Trưởng ban Tăng sự GĐ III, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phúc; HT. Thích Từ Vân - UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT. Thích Tâm Mãn - UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã trở về thắp hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Phúc viên tịch lần thứ 21.


Sau nghi thức dâng hương, đảnh lễ giác linh đức cố Trưởng lão HT. Thích Giác Phúc, Trưởng lão HT. Thích Trí Thạnh - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, đã có lời tán thán công đức chư tôn đức Tăng Hệ phái Khất sĩ trong địa bàn tỉnh Gia Lai đã luôn luôn hướng tâm về Thầy tổ, những bậc trưởng thượng, đặc biệt là HT. Thích Giác Thành là bậc Tăng trưởng của Hệ phái Khất sĩ tỉnh nhà luôn noi gương theo đức Trưởng lão Giác Phúc cũng cố xây dựng Tăng đoàn ngày càng vững mạnh.

Tiếp đến HT. Thích Giác Thành thay mặt chư Tăng trong môn đồ pháp quyến thành kính niệm ân chư Tôn đức trong Ban Chứng minh, chư Tôn đức trong Thường trực BTS PG tỉnh, mặc dù tuổi cao sức yếu, Phật sự đa đoan nhưng Hòa Thượng Chứng minh cùng chư Tôn đức đã nhín chút thời gian quý báu quang lâm về đạo tràng tịnh xá Ngọc Phúc để dâng hương, đảnh lễ tưởng niệm giác linh đức cố Trưởng lão Hòa thượng ân sư. Và đồng thời cầu nguyện hồng ân chư Phật, tổ thầy gia hộ cho Hòa thượng Chứng minh cùng chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, luôn là bóng cây đại thọ để che mát cho hàng hậu học chúng con trên lộ trình tiến tu đạo nghiệp.Tin,ảnh: Vườn Tâm