Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Được biết đây là một thông lệ hằng năm được tổ chức, duy trì mỗi năm, sau khi Đại lễ Vu lan bồn - Tự tứ Tăng được diễn ra.

Những bước chân theo Phật - Ảnh: Giác Minh Luật

Từng bước chân khoan thai dũng tiến, chư Tăng Ni Khất sĩ đã tô điểm thêm nét đẹp vốn có từ ngàn xưa từ thời Đức Phật còn tại thế, ngày nay hình ảnh Tăng đoàn được phác họa lại một cách sâu sắc đầy sinh động, với hơn 7.000 Phật tử trang nghiêm đồng phục, đứng hai bên đường để đón chờ Tăng đoàn đi qua để phát tâm cung kính dâng lên những phẩm thực.

Khởi hành buổi trì bình khất thực

Thanh thoát, thảnh thơi - Ảnh: Giác Minh Luật

Phật tử cúng dường - Ảnh: G.M.L

Tăng đoàn Ni

Hình ảnh Tăng đoàn khoan thai dũng tiến - Ảnh: Minh Luật

Nét đẹp giữa thời hiện đại - Ảnh: Minh Luật

HT.Thích Giác Dũng dẫn đầu giáo đoàn - Ảnh: Giác Minh Luật

 

Giác Minh Luật thực hiện