Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tại khóa bồi dường đạo hạnh dành cho Sa di, Sa di ni, Tập sự nam nữ, các hành giả về tham dự, ngoài các thời khóa: nghe pháp, hành thiền, thiền tọa… còn cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu tập, dò giới luật với nhau.
Như các khóa bồi dưỡng đã diễn ra trước đây, các hành giả về Khóa bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 19 được chư Tôn đức trong ban Quản chúng hướng dẫn các mặt trong việc trau dồi đạo hạnh, vun bồi lý tưởng của việc phát tâm xuất gia.
Mỗi ngày các hành giả có các thời khóa từ lúc 3g30 và kết thúc lúc 21g30, với các hoạt động: Tụng kinh, thiền tập, thiền hành, học pháp, khảo bài “Luật nghi khất sĩ”, trùng tụng Chơn lý, trì bát nhận thực phẩm trong khuôn viên Tịnh xá và cuối ngày là thời sám hối vào lúc 20g đến 21g30.
Chính vì thế, vào buổi sáng chư hành giả được ban quản chúng hướng dẫn tham gia học pháp và đi trì bình nhận thực phẩm. Còn buổi chiều các hành giả sau thời thiền hành đã có những thời khắc cùng nhau chia sẻ kinh nghiêm tu tập, giới luật, các bài học dành cho lớp Sa Di, Tập sự… với nhau. Vườn Tâm xin chia sẻ một số hình ảnh những lúc như thế:

Trong thời khóa này, Ban Quản chúng chia thành các nhóm nhỏ từ 2-3 vị. Đối với Tăng, Ni và Phật tử cũng có sự chia riêng biệt, để thuận tiện cho việc chia sẻ và dò bài lẫn nhau. Hoạt động này nhằm giúp các hành giả dễ dàng trao đổi và có nhiều thời gian để học hỏi lẫn nhau.Khóa bồi dưỡng này dù chỉ dành cho Sa di, Sa di ni, tập sự nam nữ, nhưng các Phật tử cũng được chư Tôn đức tạo điều kiện để cùng tham gia tu học trong các ngày diễn ra Khóa bồi dưỡng đạo hạnh.

TT. Vườn Tâm
Ảnh: TK Ni. Tuân Liên