Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Trong những ngày tết vừa qua, Chư Tôn đức Ni tại Tịnh xá Ngọc Ninh (Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng) đã tổ chức trì bình khất thực trong dịp đầu năm Kỷ Hợi

TT. Tx Ngọc Ninh