Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ngày 16/9/2019 (nhằm ngày 18/8 năm Kỷ Hợi), gần 80 hành giả đã về Tịnh xá Ngọc Chánh (huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk) dự Khóa Bồi dương đạo hạnh lần thứ 19, dành cho Sa di, Sa di ni, tập sự nam - nữ mới xuất gia được tổ chức từ ngày 18 – 28 tháng 8 năm Kỷ Hợi.

Chứng minh lễ khai mạc Khóa bồi dướng đạo hạnh có: HT. Giác Phương – Giáo phẩm hệ phái, chứng minh Giáo đoàn III; TT. Giác Tiến - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Phó Trị sự trưởng kiêm Trưởng ban kiểm soát Giáo đoàn III; TT. Giác Hoàng - Phó thư ký Hệ phái, Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; ĐĐ. Giác Nhường – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Truyền thông Giáo đoàn III, cùng chư Tôn đức Tăng trong ban quản chúng Khóa bồi dưỡng đạo hạnh.
Về phía chư Ni có: NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, trú trì Tịnh xá Ngọc Trung (An Khê, Gia Lai); NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, trú trì Tịnh xá Ngọc Túc (huyện Đakpơ, tỉnh Gia Lai), NS. Hiếu Liên - Giáo phẩm Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Chánh (Đăk Lăk), hóa chủ Khóa bồi dưỡng; cùng chư Tôn đức Ni trong Ban Quản chúng Ni và các hành giả của Khóa bồi dưỡng đạo hạnh.


Tại lễ khai mạc Khóa bồi dưỡng đạo hạnh, NS. Hiếu Liên – Phó ban Tổ chức kiêm Hóa chủ đã tỏ lòng tri ân đến chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III đã đồng ý cho đạo tràng đăng cai tổ chức. Đồng thời Ni sư cũng đã trình bạch lên chư Tôn đức về công tác chuẩn bị về mọi mặt: ăn, ở… của các hành giả trong suốt 10 ngày khóa bồi dưỡng diễn ra.  

Kế đến, ĐĐ. Giác Ảnh, Phó Thư ký kiêm Phó ban Quản chúng Khóa Bồi dưỡng đã cung an chức sự Khóa bồi dưỡng. Theo đó:
BAN CHỨNG MINH
HT. Giác Hùng – Giáo phẩm Hệ phái, đệ nhất chứng minh Giáo đoàn III
HT. Giác Phương – Giáo phẩm Hệ phái, đệ tam chứng minh Giáo đoàn III
HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III
BAN TỔ CHỨC
HT. Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III, Trưởng ban Tổ chức Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 19
TT. Giác Hoàng – Trưởng ban Văn hóa, Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 19
NS. Hiếu Liên, Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chánh, Phó Ban kiêm Hóa chủ Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 19
Ban Quản chúng có: ĐĐ. Giác Thống – Trưởng ban, ĐĐ. Giác Ảnh, ĐĐ. Giác Kỉnh, ĐĐ. Giác Minh Tường
Ban Thư ký: ĐĐ. Giác Ảnh, SC. Hoa Liên
Ủy viên Giám thiền: SC. Định Liên
BAN GIÁO THỌ
HT. Giác Phương: giảng ngày 18 (Thứ Hai); HT. Giác Trong: giảng ngày 27 (Thứ Tư); TT. Giác Hành: giảng ngày 26 (Thứ Ba); TT. Giác Hoàng: giảng ngày 19 (Thứ Ba); ĐĐ. Giác Nhường: giảng ngày 21 (Thứ Năm); ĐĐ. Giác Đoan: giảng ngày 25 2 (Thứ Hai); ĐĐ. Giác Tuyên: giảng ngày 23 (Thứ Bảy); ĐĐ. Giác Thống: giảng ngày 24 (Chủ Nhật); NT. Hiệp Liên: giảng ngày 20 (Thứ Tư); NT. Cảnh Liên: giảng ngày 22 (Thứ Sáu)

Kết lại cho buổi lễ Khai mạc, HT. Giác Phương đã có những lời đạo từ đến các hành giả Khóa tu:  Hòa thượng cho biết, chư Tôn đức giáo phẩm trong Giáo đoàn III rất quan tâm đến việc đào tạo các thế hệ Tăng Ni tiếp nối. Vì thế Giáo đoàn đã mở các Khóa bồi dưỡng khuyến tấn và hướng dẫn cho các hàng Tăng Ni, tập sự mới xuất gia sao cho đi đúng với con đường của Phật, Tổ, Thầy đã chỉ dạy. Hòa thượng mong muốn các hành giả phải cố gắng nỗ lực tinh tấn tu tập, kiểm soát các căn, lắng lọc tâm… để giữ cho được chí nguyện xuất gia của mình, tìm cầu trên con đường giải thoát.

Sau lễ khai mạc, chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III đã hướng dẫn các hành giả trì bình nhận thực phẩm trong khuôn viên Tịnh xá.

Trước đó, vào buổi sáng sớm, TT. Giác Tiến đã dẫn đầu chư Tôn đức về dự lễ và các hành giả Sa di, Thức Xoa, Sa Di ni của Khóa bồi dưỡng thực hiện pháp khất thực truyền thống tại khu vực thị trấn EaDrang, huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk. Đây là hoạt động giúp cho các hàng tăng sĩ trẻ luôn nhớ đến hạnh tu tập của mình, đồng thời tạo phước duyên cho hàng cư gia bá tánh nương theo gieo trồng vào ruộng phước.TT. Vườn Tâm
Ảnh:  Minh Cần - Huệ Tâm