Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vào lúc 11h ngày 10/11/Canh Tý, nhằm ngày (23/12/2020) là ngày thứ 9 trong chuyến Du hoá lần 3 của Giáo đoàn III, đã quang lâm về Tịnh xá Ngọc Đạt ( Gia Nghĩa – Đăk Nông ) thăm và sách tấn chư Tăng tại trú xứ nơi đây.

Đoàn dưới sự hướng dẫn của: HT. Giác Hùng - Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất Chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Trong - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III;HT. Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm
Trưởng Ban Nghi lễ Giáo đoàn III; HT. Giác Thành - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo đoàn III cùng chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn; HT. Giác Tiến - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III;
TT. Giác Phổ - phó Thường trực ban Hoằng pháp Giáo đoàn III; TT. Giác Viễn – phó ban Hoằng pháp Giáo đoàn III, cùng chư Tôn đức Tăng tháp tùng cùng đoàn du hóa.

Tại đây chư Tăng đoàn du hóa đã lễ Phật, lễ Tổ, lễ các đức Thầy, xong ĐĐ. Giác Nhường  đã thay mặt Tăng chúng đảnh lễ vấn an và thọ nhận sự sách tấn của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn.

HT. Giác Hùng – Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn đã chứng minh đã thăm hỏi tình hình sinh hoạt tại Tịnh xá Ngọc Đạt trong thời gian qua, Tiếp đến HT. Giác Minh  đã ban lời sách tấn tu tập đến ĐĐ. Giác Nhường – trụ trì Tịnh xá, cùng chư Tăng và các Phật tử tại địa phương. Hòa thượng cho biết lãnh đạo Giáo đoàn rất quan tâm đến tình hình sinh hoạt và tu tập của Tăng chúng nơi đây.

Hòa thượng cũng tán thán công đức của ĐĐ. Giác Nhường đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động Phật sự, an sinh Xã Hội và tiếp Tăng độ chúng nơi miền đất Cao Nguyên này, mặc dù tịnh xá mới được thành lập nhưng ĐĐ Giác Nhường đã tạo lập khang trang nơi Thờ tự và Tăng chúng được an tâm tu học, cuối cùng Hòa thượng gửi lời cầu nguyện, chúc lành đến chư Tăng tại trú xứ tinh tấn tu học và phụng sự đạo pháp, Hòa thượng khuyến tấn các Phật tử cố gắng hộ trì cho đạo tràng, làm sao cho nơi đây sớm trở thành một chốn già lam vững mạnh.
Sau đây là một số hình ảnh ghi được :