Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Bước qua ngày thứ 3 của chuyến Du hành Hoằng pháp Giáo đoàn III, ngày 16/3/2023 (nhằm ngày 25/2 năm Quý Mão, chư Tôn đức Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn III cùng chư Thượng tọa, Đại đức Tăng tháp tùng đoàn tiếp tục đến các Tịnh xá tại TP. Phan Thiết và Bắc Bình Thuận.
Bước qua ngày thứ ba của chuyến Du hành Hoằng pháp Giáo đoàn III, dưới sự hướng dẫn của HT. Giác Hùng - Đệ nhất chứng minh, Kiêm Trị sự trưởng Giáo đoàn, chư Tôn đức ban lãnh đạo Giáo đoàn, cùng chư Thượng toạ, Đại đức thành viên tháp tùng đoàn đã đến thăm và sách tấn các tịnh xá tại khu vực TP. Phan Thiết và huyện Bắc Bình Thuận, gồm: Tịnh xá Ngọc Liên,Tịnh xá Ngọc Tuyền,Tịnh xá Ngọc Ý,Tịnh xá Ngọc Lâm,Tịnh xá Ngọc Thiền,Tịnh xá Ngọc Quý và cuối cùng nghỉ lại tại Tịnh xá Ngọc Tâm.
Chuyến Du hành Hoằng pháp năm 2023 diễn ra theo sự hướng dẫn của HT. Giác Hùng - Đệ nhất chứng minh, kiêm Trị sự trưởng Giáo đoàn III; Ngoài ra tháp tùng chuyến hoằng pháp của đoàn còn có: HT. Giác Phùng - Trị sự Phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trong - Tri Sự phó, Trưởng ban Hoằng Pháp Giáo đoàn III; HT. Giác Trí - Tri Sự phó, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; HT. Giác Minh - Tri Sự phó, Phó ban Tăng sự Giáo đoàn III và hơn 20 chư Tăng các miền tịnh xá.
Điểm đến đầu tiên của chuyến Du hành Hoằng pháp ngày thứ ba đoàn du Tăng hành đạo đến Tịnh xá Ngọc Liên (TP. Phan Thiết) do SC. Tân Liên làm trụ trì. Tại đây, SC. Tân Liên cùng quý Phật tử tại Tịnh xá đã vấn an và thọ nhận sự sách tấn của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn. Hòa thượng đệ nhất chứng minh thay mặt chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn cho biết: Quý Hoà thượng trong Giáo đoàm rất quan tâm đến tình hình sinh hoạt tại các Tịnh xá Ni trong Giáo đoàn. Hòa thượng đệ nhất chứng minh nhắn nhủ Sư cô cần quan tâm đến việc sống chung tu học cùng chư Tôn đức Ni, tạo sự đoàn kết lục hòa trong đời sống già lam. Ngoài việc xây dựng các các công trình, sư cô cũng nên chú tâm vào việc tu tập và hành trì hằng ngày để tiến tu trên con đường đạo nghiệp.
Rời khỏi Tịnh xá Ngọc Liên, đoàn đã đến Tịnh xá Ngọc Quý (Phan Thiết) do ĐĐ. Giác Thắng trụ trì.

Sau đó đoàn tiến về huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) thăm Tịnh xá Ngọc Ý do ĐĐ. Giác Phục làm Trụ trì,


Tịnh xá Ngọc Lâm do TT. Giác Lạc làm trụ trì.

Hai cơ sở này hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng ngôi Tam bảo. Tuy nhiên với lòng bi mẫn của chư Tôn đức lãnh đạo giáo đoàn, đã không ngại xa xôi đến thăm và động viên chư Tăng cũng như có sự chỉ dẫn phù hợp để tiến độ công trình nhanh được hoàn thiện.
Ngay sau khi thăm và sách tấn chư Tăng tại Tịnh xá Ngọc Ý và Tịnh xá Ngọc Lâm. Đoàn du Tăng đến Tịnh xá Ngọc Thiền do NT. Mẫn Liên làm trụ trì. Đón tiếp đoàn NT. Mẫn Liên, Ni chúng cùng quý Phật tử đã đảnh lễ chư Tôn đức phái đoàn Du hành Hoằng pháp Giáo đoàn III viếng thăm. Ngày thứ ba của đoàn Du hành Hoằng pháp trùng vào ngày tưởng niệm 10 năm cố đức Trưởng lão HT. Giác Dũng - Đệ tứ trưởng Giáo đoàn III viên tịch chư Ni tại tịnh xá đã thiết trí di ảnh cố Hòa thượng, cung thỉnh chư Tôn đức lãnh đạo và chư Tăng đoàn Du hành Hoằng pháp chứng minh thọ nhận buổi cúng dường trai ngọ trưa, để tưởng nhớ ân đức giác linh cố Hòa thượng Ân sư đã viên tịch.
Kết thúc chuyến đi ngày thứ ba thăm và sách tấn các tịnh xá tại TP. Phan Thiết và huyện Bắc Bình, chư Tăng đoàn hành đạo đã viếng thăm và nghỉ ngơi tại Tịnh xá Ngọc Tâm do NT. Đền Liên làm trụ trì. Đón tiếp đoàn NT. Đền Liên cùng Ni chúng và quý Phật tử hân hoan, cung kính đón đoàn hành đạo đến thăm. NT. Đền Liên, chư Ni trụ xứ và quý Phật tử sau khi đảnh lễ chư Tôn đức đoàn Du hành Hoằng pháp đã lắng nghe sự chỉ dạy từ quý Ngài, phát nguyện tiếp tục nỗ lực tu tập theo gương hạnh Tổ, Thầy.

Đến 19h, tại Tịnh xá Ngọc Tâm, HT. Giác Trong - Trị sự phó, Trưởng ban Hoằng Pháp giáo đoàn đã thay mặt chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn có thời thuyết giảng kinh pháp đến quý thiện nam, tín nữ Phật tử tại đạo tràng, chia sẻ đến quý Phật tử hiểu sâu sắc hơn về giáo lý Phật đà, cũng như mở mang về sự học hiểu chánh pháp.

TT. Vườn Tâm, ảnh: Ban TTTT Giáo đoàn III