Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Bước qua ngày thứ 5 của chuyến Du hành Hoằng pháp Giáo đoàn III, ngày 18/3/2023, (nhằm ngày 27/2 năm Quý Mão), sau khi Khất thực hóa duyên với bá tánh tại khu vực Tịnh xá Ngọc Bảo (Tháp Chàm - Ninh Thuận) đoàn hành đạo tiếp tục lên đường đến các miền tịnh xá tại tỉnh Ninh Thuận
Dưới sự hướng dẫn của HT. Giác Hùng - Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn III, Kiêm Trị sự Trưởng Giáo đoàn III; HT. Giác Phùng - Trị sự phó thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trí - Trị sự phó, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; HT. Giác Trong - Trị sự phó, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III; HT. Giác Minh - Trị sự phó, Phó ban Tăng sự Giáo đoàn III; cùng 20 chư Tôn đức Tăng các miền tịnh xá tháp tùng cùng đoàn tiến về Tịnh xá Ngọc Uyển bắt đầu chuyến hành đạo ngày thứ 5 tại các tịnh xá khu vực Ninh Thuận và phía nam Khánh Hòa.

Khi đoàn hành đạo ghé thăm Tịnh xá Ngọc Uyển, NT. Thức Liên đã hướng dẫn Ni chúng, cùng quý Phật tử đảnh lễ chư Tôn đức lãnh đạo và các thanh viên của đoàn. NT. Thức Liên, Ni chúng cùng quý Phật tử vô cùng hân hoan, cung kính khi được quý Ngài quan tâm thăm viếng và chỉ dạy khuyến tấn Ni chúng nơi đây. Tại đây, HT. Giác Hùng – đệ nhất chứng minh kiêm Trị sự trưởng Giáo đoàn thay mặt quý Hoà thượng lãnh đạo trao tặng Pháp bảo đến đạo tràng. Đồng thời Hòa thượng đệ nhất chứng minh cũng có đôi lời khuyên nhũ Ni trưởng cố gắng tham gia sinh hoạt với Ni đoàn hơn nữa. Rời Tịnh xá Ngọc Uyển đoàn tiến đến Tịnh xá Ngọc Lộc do SC. Lý Liên làm trụ trì. Sau đó qua Tịnh xá Ngọc Kỳ do NT. Hải Liên điều hành Phật sự.


Tiếp đến đoàn ghé Tịnh xá Ngọc Viên do ĐĐ. Giác Từ làm trụ trì.

Tại các đạo tràng chư Tôn đức đều dâng hương đảnh lễ Tam Bảo và trao tặng Pháp bảo đến với vị trụ trì tại mỗi trú xứ. Khi đến Tịnh xá Ngọc Viên đúng giờ Ngọ thọ trai nên ĐĐ. Giác Từ trụ trì Tịnh xá đã cung thỉnh quý Hòa thượng lãnh đạo cùng phái đoàn chứng minh cho buổi cúng dường ngọ trai trưa hôm nay do quý Phật tử xa gần tại Tịnh xá Ngọc Viên dâng lên cúng dường vật thực đến chư Tôn đức đoàn Du hành Hoằng pháp Giáo đoàn III.
Sau khi rời tỉnh Ninh Thuận đoàn đã tiếp đến tiếp các ngôi đạo tràng tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Điểm đến đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận đoàn ghé thăm Tịnh xá Ngọc San do ĐĐ. Giác Chỉ điều hành Phật sự.
Sau đó qua Tịnh xá Ngọc Vân tại huyện Khánh Sơn do ĐĐ. Giác Minh Tuệ điều hành Phật sự.

Kế tiếp đoàn ghé Tịnh xá Ngọc Tuệ do ĐĐ. Giác Nhãn điều hành Phật sự. Ngôi Tịnh xá Ngọc Vân và Tịnh xá Ngọc Tuệ tọa lạc tại vùng núi Khánh Sơn đều mới được thành lập chưa lâu còn rất khó khăn và vất vả trong mọi công tác Phật sự do đó Hòa thượng đệ nhất chứng minh có lưu tâm, chỉ dạy chư Tăng cố gắng năng nỗ trong mọi hoạt động Phật sự và cố gắng sinh hoạt trong ngôi nhà chung Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ. Hoà thượng đệ nhất chứng minh cho rằng: Các vị quản lý các nơi đây đều là những Tăng sĩ trẻ phải luôn luôn cố gắng phát triển noi gương Tổ thầy hành trì và hướng dẫn tín đồ Phật tử đi đúng chánh pháp.
Điểm đến cuối của ngày thứ năm chuyến Du hành Hoằng pháp, đoàn hành đạo đã ghé thăm Tổ đình tịnh xá Ngọc Hải (Cam Ranh - Khánh Hòa) đảnh lễ Tam Bảo và vấn an sức khỏe Hòa thượng Giác Y - Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhị chứng minh Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá. Tại đây TT. Giác Hành đã hướng dẫn tăng chúng đảnh lễ vấn an và đón nhận sự sách tấn từ chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn. Thay mặt quý Hoà thượng lãnh đạo Giáo đoàn, Hòa thượng đệ nhất chứng minh cho biết các vị cần lưu tâm và trở về sinh các ngày lễ trọng của Giáo đoàn, những hoạt động hành đạo như thế này cần tham gia. Và cố gắng đoàn kết hòa hợp huynh đệ với nhau chung sức chung lòng góp phần đưa Phật giáo tại tỉnh Khánh Hòa ngày một phát triển.


Sau khi rời Tịnh xá Ngọc Hải đoàn hành đạo đã đến Tịnh xá Ngọc Qui do TT. Giác Hành làm trụ trì, tại đây Thượng tọa trụ trì đã nhất tâm cung thỉnh HT. Giác Trí quang lâm chia sẻ giáo Pháp đến với hơn 150 Phật tử với chủ đề "Tìm Hiểu Cội Nguồn". Trong thời pháp thoại, đại chúng rất hoan hỷ và vui mừng khi được HT. Giác Trí - Tri Sự phó, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III quang lâm chia sẻ giáo Pháp giúp quý Phật tử hiểu biết hơn trong quá trình tìm hiểu chánh pháp.
Kết thúc ngày thứ năm của chuyến Du hành Hoằng pháp, đoàn đã dừng chân và nghỉ ngơi tại Tịnh xá Ngọc Qui (Cam Ranh - Khánh Hòa).
TT. Vườn Tâm, ảnh: Ban TTTT Giáo đoàn III