Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng 10/7/2022 (nhằm ngày 12/6 năm Nhâm Dần), tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Ngữ (Tp. Pleiku, Gia Lai) chư Tôn đức Tăng Ni Khất sĩ Giáo đoàn III đã trang nghiêm tổ chức lễ an vị tôn tượng Đức Bồ-tát Quán Âm.
Chứng minh và dự lễ có: HT. Giác Thành - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo đoàn III; TT. Giác Hiền - Phó BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó ban Kinh tế Tài chính Giáo đoàn III; TT. Giác Pháp - Giáo phẩm Giáo đoàn III; ĐĐ. Giác Nhường - Trưởng BTS GHPGVN TP. Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông, Phó Thư ký Giáo đoàn III, cùng chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn III.


Về phía chư Ni có: NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT. Chuyên Liên, NT. Đắc Liên, NT. Khánh Liên - đồng Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn; cùng sự chứng minh của chư Tôn đức Ni trong Giáo đoàn III.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự chứng minh của HT. Giác Thành, đối trước thánh tượng Bồ tát Quán Âm, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền và quý Phật tử đã thực hiện nghi lễ niêm hương, bạch Phật, trì đại bi... niệm danh Bồ tát Quán Âm cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn, tật bệnh được tiêu trừ.
Sau đó, HT. Giác Thành đã làm lễ sái tịnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni thực hiện nghi thức an vị tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm trong bầu không khí trang nghiêm thành kính theo nghi thức Hệ phái Khất sĩ.


Trong buổi lễ, HT. Giác Thành cũng chia sẻ đến chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử về công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm và công đức của việc cúng dường và tôn thờ Ngài. Đức Bồ tát Quán Thế Âm là vị Bồ tát luôn lắng nghe âm thanh của thế gian, lắng nghe tiếng kêu tha thiết từ tâm khảm của chúng sinh chịu nhiều khổ đau trong trần thế để hiện 33 ứng hoá thân cứu độ chúng sinh, giúp cho tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi khổ đau.
Ngoài ra, hạnh nguyện đại từ, đại bi, cứu khổ, ban vui của Ngài còn được nhắc tới trong kinh Vô Lượng Thọ như một nguồn năng lượng chói sáng, xoá tan màn vô minh, tăm tối để lắng nghe những tiếng kêu thống thiết của chúng sinh giữa dòng đời oan nghiệt và ứng thân cứu độ họ thoát khỏi mọi ách nạn. Chính vì lẽ đó, việc cúng dàng và tôn thờ tôn tượng chư Phật, chư Bồ tát có công đức vô lượng vô biên.
Chư tôn đức cùng Phật tử đã khai đàn pháp hội cầu an, đồng thời cầu nguyện cho bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Kết thúc buổi lễ An vị Tôn tượng Bồ tát Quan Âm, chư tôn đức Tăng Ni Khất sĩ Giáo đoàn III tham dự lễ cúng dường trai tăng do Phật tử cúng dường theo nghi thức của Hệ phái và hồi hướng công đức tới thập phương pháp giới chúng sanh, cầu nguyện thế giới hoà bình, tiêu tai giải nạn; hồi hướng cho các bệnh nhân tử vong vì đại dịch Covid-19 nương nhờ oai lực Tam bảo siêu sinh về cõi lành.TT. Vườn Tâm