Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng 14/7/2022 (nhằm ngày 16/6 năm Nhâm Dần), Tại Tịnh xá Ngọc An (xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng chánh điện Tịnh xá Ngọc An cho NT. Chuyên Liên, trụ trì Tịnh xá.
Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Giác Thành, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III, viện chủ Tổ đình Ngọc Phúc (TP. Pleiku); TT. Giác Nhường - Trưởng BTS GHPGVN TP. Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông, Phó Thư ký Giáo đoàn III, cùng chư tôn đức Tăng các Tịnh xá Ngọc Phúc (TP. Pleiku), Tịnh xá Ngọc Yên (TP. Pleiku)Về phía chư Ni có: NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; cùng sự chứng minh của chư Tôn đức Ni trong Giáo đoàn III.
Tại buổi lễ, NT Chuyên Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc An - đọc diễn văn chào mừng chia sẻ những khó khăn, cũng như những nỗ lực và tâm nguyện trong quá trình làm đạo khi về xây dựng đạo tràng tại địa phương thời gian qua. Đồng thời Ni trưởng cũng nêu mong muốn ngôi chánh điện sớm hoàn thành đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, bảo tồn Phật pháp tại xã Song An.  Sau lời phát biểu khai mạc của NT. Chuyên Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc An, quý Phật tử cũng phát tâm hộ trì cho công tác Phật sự xây dựng chánh điện Tịnh xá sớm hoàn thành, cũng như hộ trì cho ngôi đạo tràng trong thời gian tới.

Kế tiếp, NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III – Bổn sư của Ni trưởng trụ trì đã có lời sách tấn và chúc mừng tán thán NT Chuyên Liên trong buổi lễ đặt đá khởi công xây dựng chánh điện Tịnh xá Ngọc An, Ni trưởng Bổn sư mong muốn NT. Chuyên Liên cố gắng hơn nữa trên con đường hoằng pháp, xây dựng đạo pháp tại địa phương thời gian sắp tới. NT. Chuyên Liên phải xem hoằng pháp là cái nhà của mình, nơi đâu chúng sanh cần thì nơi đó chúng ta đến, sư nghiệp của chúng ta là lợi ích giáo hóa cho chúng sanh để cho mọi người được phát tâm tu tập theo cái tâm nguyện đức Phật đã dạy.
Kết thúc lời sách tấn của NT. Hiệp Liên, HT. Giác Thành – chứng minh cho buổi lễ đã ban đạo từ đến NT. Chuyên Liên: “Ni trưởng trụ trì hãy cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội, Giáo đoàn giao phó; tiếp tục khơi nguồn mạng mạch đạo pháp, gắn với quần chúng nhân dân phục vụ lợi ích của đồng bào địa phương xây dựng một ngôi chùa luôn gắn bó, đoàn kết trong lòng bà con nơi đây."

Sau phần ban đạo từ của HT. Giác Thành, chư Tôn đức Tăng Ni cử hành nghi thức đặt đá theo truyền thống Hệ phái Khất sĩ dưới sự chứng minh và dâng hương bạch phật của HT Giác Thành.
HT. Giác Thành – chứng minh buổi lễ cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni đã niêm hương bạch Phật và sái tịnh xung quanh khu vực đặt viên đá, với tâm thành ngưỡng nguyện cho công trình xây dựng chánh điện tịnh xá sớm hoàn thành để có nơi thờ tự, lễ bái cho tín đồ Phật giáo tại địa phương.

Kết thúc buổi lễ đặt đá xây dựng chánh điện Tịnh xá Ngọc An, chư tôn đức Tăng Ni Khất sĩ Giáo đoàn III tham dự lễ cúng dường trai tăng do Phật tử cúng dường theo nghi thức của Hệ phái và hồi hướng công đức tới thập phương pháp giới chúng sanh, cầu nguyện thế giới hoà bình, tiêu tai giải nạn, cầu nguyện cho ngôi chánh điện sớm hoàn thành, trở thành ngôi nhà đạo pháp cho bà con Phật tử nương về tinh tấn tu học.TT. Vườn Tâm