Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tối ngày 30/12/2020, nhằm (17/11/ Canh Tý), tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phúc đã trang nghiêm tổ chức đêm hoa đăng mừng ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà . Chứng minh và tham dự đêm hoa đăng có: Hoà thượng Thích Giác Thành - chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai , viện chủ Tổ đình Tịnh Xá Ngọc Phúc cùng Chư Tôn Đức Tăng tại trú xứ và hơn 100 Phật tử về tham dự.

Mở đầu đêm hoa đăng , Chư Tôn thiền Đức Tăng và Phật tử đã tụng kinh A Di Đà , tiếp đến là nghi thức truyền đăng . Sau đó đại chúng cùng trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trong 15 phút . Sau thời niệm Phật , Hoà thượng Thích Giác Thành đã chia sẻ đến đại chúng thời Pháp thoại kể về thế giới của Đức Phật A Di Đà được giới thiệu qua các bộ kinh .
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi chứng đạo , Ngài nhìn khắp tam thiên đại thiên thế Giới , có vô lượng vô số Chư Phật, Chư Bồ Tát có thể làm lợi ích cho chúng sanh trong cõi Ta-bà , trong đó có Đức Phật A Di Đà . Nếu như Đức Phật Dược Sư là giáo chủ cõi Đông phương thế giới thì Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương thế giới . Đức Phật A Di Đà là vị Phật có duyên với chúng sanh ở cõi Ta Bà , được Đức Phật Thích Ca giới thiệu trong 5 bộ kinh . Trong kinh Vô Lượng thọ , Đức Phật Thích Ca nói về công đức tu hành của Đức Phật A Di Đà, còn kinh A Di Đà thì Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cảnh giới Tây Phương cực lạc nơi Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ . Cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cõi ngũ trược , điều bất thiện nhiều hơn điều thiện , chúng sanh trong cõi này còn nhiều đau khổ , còn sanh tử luân hồi . Còn cảnh giới của Đức Phật A Di Đà không có khổ đau , toàn là sự an vui , để đến với cõi Phật A Di Đà , người Phật tử tu pháp môn tịnh độ , niệm lục tự Di Đà và tu 16 phép quán , niệm và quán tưởng đến Phật A Di Đà mỗi ngày . Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu nhất , không phải chỉ đợi đến già mới tu vì đời người chỉ kéo dài qua hơi thở .
Chớ bảo đến già mới niệm Phật
Mồ hoang lắm kẻ đã qua đời
Bởi vậy từ già , trẻ , gái , trai, lớn , nhỏ đều niệm Phật , một khi nghiệp của thế gian đến mà chúng ta không biết trước được thì chúng ta đã có nhân niệm Phật , lúc đó nương vào lực của Chư Tăng niệm Phật để tiếp dẫn cho chúng ta . Người nào niệm danh hiệu Phật , có niềm tin vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà , và phát nguyện vãng sanh thì ở thế giới của Đức Phật A Di Đà đã có một hoa sen trong ao Phật bảo , tùy theo công đức của mỗi người mà sanh về mỗi phẩm hoa sen khác nhau .
Cuối buổi Hoà thượng đã đem những câu chuyện dẫn chứng về những công đức của người tu pháp môn niệm Phật và khuyên bảo Phật tử thường xuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mỗi ngày , ít nhất mỗi tối chủ nhật hàng tuần về tại Tịnh Xá Ngọc Phúc để tu niệm Phật và nghe pháp để mở mang trí tuệ .
Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tin: FB Hai Nguyen