Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Ngày 02/02/2020 (nhằm ngày 9/1 năm Canh Tý), HT. Giác Thành – Viện chủ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phúc, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Yên đã tổ chức Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 38 tại Tịnh Xá Ngọc Yên (tổ 17, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Chứng minh và tham dự Khóa tu có HT. Giác Thành - Chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Gia Lai, Tri sự phó kiêm Trưởng Ban Tăng Sự Giáo đoàn III, Viện chủ Tổ Đình Tịnh Xá Ngọc Phúc, cùng chư Tăng trú xứ tại Tịnh Xá Ngọc Phúc, Tịnh Xá Ngọc Yên và hơn 70 Phật tử về tham dự.
Mở đầu cho thời khóa tu học là chương trình tụng kinh Dược Sư để cầu thế giới hoà bình, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng thịnh vượng, nhân sinh an lạc. Kế sau đó là thời khoá niệm Phật, xưng tán danh hiệu Đức Phật A Di Đà và thiền hành, thọ trai trong chánh niệm.

Buổi chiều, dưới sự chỉ dạy của HT. Giác Thành, đại chúng tiếp tục trì tụng kinh Dược Sư. Tiếp đó là thời  pháp thoại do HT. Giác Thành thuyết giảng với chủ đề : giới thiệu về Đức Phật Dược Sư và Pháp Hội Dược Sư.
Hòa thượng cho biết: mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát sinh ra ở mỗi cõi với mỗi hạnh nguyện khác nhau. Đức Phật Dược Sư là vị Phật có năng lượng giúp cho chúng sanh vượt qua những bệnh khổ về tâm, về thân. Nếu như ở Tây Phương thế giới có Đức Phật A Di Đà thì ở thế giới Đông Phương có Đức Phật Dược Sư. Ngài ở cõi nước Tịnh Lưu Ly. Đức Phật Dược Sư phát ra 12 đại nguyện để cứu khổ, ban vui, giúp chúng sanh thành tựu quả vị giác ngộ. Bên cạnh Đức Phật Dược Sư là 2 vị đại Bồ Tát có tên Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu.
Đầu năm mới, ai cũng muốn gia đình mình được bình an, do đó nhu cầu của Phật tử thường về chùa cầu an, chính vì lẽ đó ở các chùa thường diễn ra Pháp Hội Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ. Để được an thì Phật tử phải biết tu tập,  ngoài sự "tự lực" của bản thân còn nương vào "tha lực" của chư Phật, chư Bồ Tát , chư Hiền Thánh Tăng.
Người Phật tử khi tu tập nếu không có sự trợ lực của Tam Bảo thường dễ bị thối tâm bồ đề vì nhiều lý do khác nhau. Mỗi người Phật tử tu tập nên phát nguyện, vì thế khi quy y Tam Bảo, người Phật tử tại gia đều phát nguyện hết lòng theo Phật.
Phật tử tại gia thọ tam quy, ngũ giới, nên tham gia những khoá tu như tu bát quan trai, đó cũng là nền tảng để tiến tu. Người Phật tử phải có những đức tin về các vị Phật, có tin mới có sự linh ứng, vì đức tin là mẹ đẻ của những công đức lành.
Hòa thượng khuyến tấn Phật tử phải lo tu từ  khi còn trẻ, không lấy lý do cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền mà giải đãi, bởi biết tu tập sớm thì khi vô thường đến biết đường mà đi, hơn nữa tuổi già với những lý do sức khỏe, bệnh tật sẽ khó tu hơn tuổi trẻ.
Cuối buổi Hòa thượng chúc cho quý Phật tử luôn được thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý, điều lành mang đến, điều dữ tống lui, tâm cầu sở nguyện đều được thành tựu, chúc quý Phật tử nỗ lực tinh tấn tu tập.Hải Nguyễn