Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tính đến ngày mùng 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi (05/4/2019), tại khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Giáo đoàn III lần thứ 18 tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hương, TP. Buôn Ma Thuột, khai mạc vào ngày 27 tháng 2 năm Kỷ Hợi (01/4/2019), các hành giả đã đi được nửa chặng đường.

Trong những ngày qua, chư Tôn đức trong Giáo đoàn, HT. Giác Phương - Chứng minh GĐ III, HT. Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III, HT. Giác Minh - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ GĐ III, ĐĐ. Giác Phổ - Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp GĐ III, ĐĐ. Giác Kiến, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Giác Ảnh, NS. Hạnh Liên, SC. Liên Hòa đã có những thời pháp thoại, chia sẻ kinh nghiệm, giảng giải kinh điển, khuyến khích các hành giả tinh tấn tu học. Chiều 28 tháng 2 năm Kỷ Hợi, NT. Cảnh Liên – Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Túc, Cư An, Đăk Pơ, Gia Lai tuy thân có bệnh duyên cũng quang lâm về Tịnh xá Ngọc Hương thăm viếng các hành giả.

Ban Quản chúng dõi theo sự tu học, tâm, hạnh của hành giả và sắp xếp thời khóa tu học tương ứng. Ngoài thời học pháp, tụng kinh, thiền tọa, thiền hành, các hành giả Sa-di, Sa-di-ni mỗi sáng đều được đi khất thực hóa duyên, mỗi buổi chiều có thời chăm sóc vườn tâm và dò bài cho nhau. Từ tối qua (mùng 30/2 âl) đến tối hôm nay (01/3 âl), đại chúng có trọn 24 giờ tịnh khẩu. Việc bố trí hướng dẫn tùy cơ khiến mỗi hành giả khóa tu lần này thuần thục oai nghi, hoan hỷ, an trú trong giáo pháp từng ngày.

Dưới đây là một vài hình ảnh sinh hoạt trong những ngày qua:

HT. Giác Trí chia sẻ cùng Tăng Ni trẻ

HT. Giác Minh chia sẻ cùng Tăng Ni trẻ

NT. Cảnh Liên

ĐĐ. Giác Phổ

HT. Giác Phương

NS. Hạnh Liên

Theo daophatkhatsi.vn